Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 129
STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày Tải
1 700/SLĐTBXH-CSLĐ V/v Tăng cường phòng chống dịch cúm gia cầm lây sang người Chính sách lao động 22/03/2023
2 51/TB-SLĐTBXH Kết quả họp Hội đồng xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc năm 2022 VP 20/03/2023
3 656/SLĐTBXH-VP Về việc cung cấp một số chỉ tiêu chuyển đổi số tháng 03/2023 VP 17/03/2023
4 631/SLĐTBXH-BTXH Tập huấn nâng cao năng lực hoạt động cho người làm công tác PCTNXH năm 2023 BTXH 16/03/2023
5 46/KH-SLĐTBXH Kế hoạch tập huấn người cao tuổi BTXH 15/03/2023
6 589/SLĐTBXH-VP Về việc phối hợp xây dựng dự thảo Đề án tổng thể ứng dụng CNTT và chuyển đổi số tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2024-2030 VP 13/03/2023
7 580/SLĐTBXH V/v tổ chức tuyển chọn người lao động theo Chương trình EPS năm 2023 VL 13/03/2023
8 553/SLĐTBXH-GDNN V/v tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát công tác tổ chức đào tạo; thi, kiểm tra, đánh giá trong giáo dục nghề nghiệp GDNN 08/03/2023
9 521/SLĐTBXH Về việc rà soát, đề xuất danh mục các nhiệm vụ, dự án ứng dụng CNTT giai đoạn 2024-2030 VP 07/03/2023
10 474/SLĐTBXH-GDNN V/v tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền và truyền thông về GDNN năm 2023 GDNN 01/03/2023
11 432/SLĐTBXH-VP V/v cung cấp đầu mối phối hợp triển khai các nhiệm vụ UBND giao về kế hoạch tăng trưởng xanh VP 28/02/2023
12 408/SLĐTBXH-BTXH Tổ chức triển khai thực hiện lồng ghép hoạt động phòng ngừa mại dâm với các chương trình có liên quan tại địa bàn cơ sở BTXH 24/02/2023
13 350/SLĐTBXH-VP V/v hướng dẫn nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc năm 2022 VP 20/02/2023
14 24/TB-SLĐTBXH Thông báo v/v huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng A (Công ty TNHH Fushan Technology (Việt Nam)) Chính sách lao động 20/02/2023
15 230/SLĐTBXH-TTr Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật về trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em Thanh tra 08/02/2023
16 220/SLĐTBXH-CSLĐ Báo cáo thu hồi giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động Chính sách lao động 07/02/2023
17 212/SLĐTBXH-GDNN Hoàn thiện Chương trình hành động thực hiện Chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ của Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 GDNN 06/02/2023
18 210/SLĐTBXH-BTXH Hướng dẫn xử lý trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy đưa vào Cơ sở cai nghiện ma túy BTXH 06/02/2023
19 172/SLĐTBXH-VP V/v báo cáo công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2022 VP 02/02/2023
20 09/BC-SLĐTBXH BÁO CÁO TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG LAO ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VL 19/01/2023
Trang 1/7|<<123456>>|