Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 193
STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày Tải
1 1329 /SLĐTBXH Cung cấp đường dây nóng tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo theo Chỉ thị số 10/CT-TTg Thanh tra 09/04/2024
2 40/KH-SLĐTBXH Kê hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ Đề án 06 năm 2024 VP 27/02/2024
3 534/SLĐTBXH-VP Về việc báo cáo hiện trạng hệ thống thông tin đang được sử dụng Văn phòng 22/02/2024
4 344/TB-SLĐTBXH V/v kết quả họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở năm 2023 VP 14/12/2023
5 224/BC-SLĐTBXH Báo cáo kết quả chuyển đổi vị trí công tác năm 2023; Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2024 VP 14/12/2023
6 366/QĐ-SLĐTBXH Quyết định về việc ban hành Nội quy tiếp công dân tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh Thanh tra 13/12/2023
7 359/QĐ-SLĐTBXH V/v Tặng thưởng Danh hiệu thi đua năm 2023 VP 05/12/2023
8 3270/SLĐTBXH V/v phát động cuộc thi trên nền tảng mạng xã hội nhân Ngày Tránh thai Thế giới 26/9 bản chuẩn đã sửa VP 22/09/2023
9 3268/SLĐTBXH V/v nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng (bản chuẩn) VP 22/09/2023
10 3269/SLĐTBXH V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023 bản chuẩn VP 22/09/2023
11 3252/SLĐTBXH V/v thực hiện chuyển đổi vị trí công tác VP 21/09/2023
12 3096/SLĐTBXH-VP Về việc Góp ý Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh Bắc Ninh Văn phòng 13/09/2023
13 213/KH-SLĐTBXH Kế hoạch Số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh CNTT 11/09/2023
14 238/QĐ-SLĐTBXH Quyết định Thành lập Tổ số hóa kết quả giải quyết TTHC Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh CNTT 11/09/2023
15 199/TB-SLĐTBXH Thông báo về việc nghỉ lễ Quốc khánh ngày 02 tháng 9 năm 2023 VP 23/08/2023
16 138/BC-SLĐTBXH Về việc báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị VP 18/08/2023
17 190/TB-SLĐTBXH Thông báo phân công nhiệm vụ đối với lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh VP 14/08/2023
18 2074/SLĐTBXH-VP Về việc góp ý Dự thảo danh mục danh mục sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông VP 29/07/2023
19 199a/QĐ-SLĐTBXH Ban hành Quy chế văn hóa công sở, văn hóa giao thông và chuẩn mực đạo đức, ứng xử của công chức, viên chức, người lao động Sở Lao động - TB và XH tỉnh Bắc Ninh VP 25/07/2023
20 199b/QĐ-SLĐTBXH Ban hành quy định sử dụng điện tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bắc Ninh VP 25/07/2023
Trang 1/10|<<123456>>|