Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 46
STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày Tải
1 219c Trả lời công dân Nguyễn Trọng Đông về xuất khẩu lao động Hàn Quốc Chế độ 01/11/2021
2 212c Trả lời bà Nguyễn Lan Anh qua CTTĐT về một số quy định của pháp luật lao động liên quan đến việc chấm dứt hợp đồng lao động Chế độ 12/10/2021
3 98245 v/v trả lời nội dung hỏi về bhtn 13/05/2021
4 487263 trả lời câu hỏi trên cổng ttđt về sao lục hồ sơ ncc 593 14/04/2021
5 2220011 trả lời người lao động đi làm việc tại hàn quốc 23/03/2021
6 6521 thủ tục xin hỗ trợ đất ở cho người nghèo 19/03/2021
7 2220011 trả lời người lao động đi làm việc tại hàn quốc 12/03/2021
8 409/slđtbxh-vl đăng tải dự thảo văn bản quy phạm pháp luật 08/03/2021
9 409/slđtbxh-vl đăng tải dự thảo văn bản quy phạm pháp luật 08/03/2021
10 338/SLĐTBXH-CSLĐ xin ý kiến vào dự thảo tờ trình của ubnd tỉnh, nghị quyết của hđnd tỉnh và báo cáo đánh giá tác động về chính sách hỗ trợ kinh phí tham gia bhxh tự nguyện, bhyt cho người dân trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 01/03/2021
11 338/SLĐTBXH-CSLĐ xin ý kiến vào dự thảo tờ trình của ubnd tỉnh, nghị quyết của hđnd tỉnh và báo cáo đánh giá tác động về chính sách hỗ trợ kinh phí tham gia bhxh tự nguyện, bhyt cho người dân trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 01/03/2021
12 330/SLĐTBXH-VL v/v đóng góp ý kiến vào dự thảo tờ trình, nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị quyết số 80/2017/nq-hđnd ngày 08/12/2017 26/02/2021
13 331/SLĐTBXH-DN v/v đăng tải dự thảo chính sách hỗ trợ học phí cho học sinh tốt nghiệp thpt tham gia học nghề tại các cơ sở gdnn 26/02/2021
14 98123546 trả lời câu hỏi trên cổng ttđt về mức hưởng bhyt đối với người hưởng trợ cấp một lần theo qđ62 30/12/2020
15 0584126 trả lời câu hỏi trên cổng thông tin của sở 04/11/2020
16 123789 xét hộ nghèo 23/10/2020
17 341065 trả lời câu hỏi của công dân nguyễn xuân thủy qua cổng ttđt 14/08/2020
18 341065 trả lời câu hỏi của công dân nguyễn xuân thủy qua cổng ttđt 03/08/2020
19 22310 trả lời trường hợp người lao động mượn hồ sơ tham gia bhxh, bhyt, bhtn 23/06/2020
20 23412 trả lời câu hỏi qua cổng thông tin điện tử về chế độ bảo hiểm xã hội đối với giáo viên mầm non 22/06/2020
Trang 1/3123>>|