Triển khai Chương trình chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, chăm sóc trẻ em mồ côi trên địa bàn tỉnh

22/02/2024 15:37 Số lượt xem: 42

(BNP) – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn vừa ký, ban hành Kế hoạch số 145/QĐ-UBND triển khai Chương trình chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, chăm sóc trẻ em mồ côi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2024-2030.

Trẻ em được nuôi dưỡng, chăm sóc tại Trung tâm Nuôi dưỡng Người có công và Bảo trợ xã hội tỉnh.

Theo đó, phấn đấu 80% trẻ em có vấn đề sức khỏe tâm thần, trẻ em có nguy cơ cao rối loạn sức khỏe tâm thần được tiếp cận các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ tâm lý, các dịch vụ xã hội phù hợp tại trường học, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em và tại cộng đồng. 100% trẻ em mồ côi được chăm sóc thay thế bởi người thân thích, cá nhân, gia đình không phải là người thân thích; được nhận làm con nuôi hoặc được chăm sóc nuôi dưỡng tạm thời, tại các cơ sở trợ giúp xã hội, được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc, hỗ trợ phù hợp.

Để đạt được những mục tiêu đề ra, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Y tế và các sở, ngành liên quan tiến hành rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách về chăm sóc sức khỏe tâm thần cho trẻ em, chăm sóc trẻ em mồ côi. Đồng thời, tổ chức các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, gia đình, cộng đồng về chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, bảo vệ và chăm sóc trẻ em mồ côi với các hình thức phong phú, đa dạng.

Tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành, cha mẹ, người chăm sóc trẻ em, đặc biệt là cán bộ làm công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em, giáo viên làm công tác chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, đội ngũ nhân viên y tế, nhân viên công tác xã hội tại cơ sở giáo dục, cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và tại cộng đồng.

Tăng cường các dịch vụ y tế chăm sóc sức khỏe tâm thần cho trẻ em; phòng ngừa và phát hiện sớm các rối loạn sức khỏe tâm thần ở trẻ em; củng cố công tác chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Phát triển dịch vụ hỗ trợ phòng ngừa, phát hiện sớm, tư vấn, tham vấn cho trẻ em có vấn đề sức khỏe tâm thần, trẻ em có nguy cơ rối loạn tâm thần tại các cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em và tại cộng đồng; phát triển các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần trong trường học.

Đẩy mạnh dịch vụ công tác xã hội triển khai chăm sóc thay thế trẻ em. Tăng cường hình thức chăm sóc thay thế đối với trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại các cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở nuôi dưỡng trẻ em về các cá nhân, gia đình chăm sóc thay thế, nhận con nuôi.

Việc ban hành Kế hoạch nhằm giúp trẻ em được chăm sóc sức khỏe tâm thần, trẻ em có vấn đề về sức khỏe tâm thần, trẻ em mồ côi được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ phù hợp nhằm thực hiện các quyền của trẻ em, chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em.

 

A.T