Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 28
STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày Tải
1 173/BC-KNC Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 Và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 (Khối NC) Thi đua khen thưởng 04/12/2023
2 27/TTr-KNC Tờ trình về việc đề nghị khen thưởng trong thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 (Khối NC) Thi đua khen thưởng 04/12/2023
3 982/TTr-NV4 V/v báo cáo kết quả xử lý cán bộ liên quan đến tham nhũng, tiêu cực và khắc phục sơ hở của cơ chế, chính sách là nguy cơ phát sinh tham nhũng, tiêu cực Nội chính 04/12/2023
4 32-QĐ/TU Quy định về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trọng hệ thống chính trị tỉnh Bắc Ninh Nội chính 29/11/2023
5 30-CT/TU Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ và văn hóa công sở trong cơ quan của Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh Nội chính 29/11/2023
6 379/KH-UBND Kế hoạch Tổ chức việc kê khai, bàn giao, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập hằng năm, bổ sung trong các cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý của chính quyền địa phương tỉnh Bắc Ninh năm 2023 Thanh tra 24/11/2023
7 4004/UBND-NC V/v tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ Nội chính 10/11/2023
8 785/TTr-NV4 V/v đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ công tác PCTNTC và công khai minh bạch theo kế hoạch năm 2023 của UBND tỉnh Bắc Ninh Thanh tra 09/10/2023
9 99/QĐ-TTr Quyết định nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức (Vũ Minh) Khác 04/10/2023
10 97/QĐ-TTr Quyết định nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức (Nguyễn Xuân Tùng) Khác 04/10/2023
11 825/CĐ-TTg Công điện triển khai thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy Khác 15/09/2023
12 703/TTr-NV4 V/v kiến nghị kiểm tra, rà soát, khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác kê khai tài sản, thu nhập (tại Văn bản số 368/TTr-NV4 ngày 22/5/2023 của Chánh Thanh tra tỉnh) Thanh tra 15/09/2023
13 37/2023/UBTVQH15 Nghị quyết của UBTVQH quy định việc các cơ quan thanh tra được trích một phần từ các khoản tiền thu hồi phát hiện qua thanh tra sau khi nộp vào ngân sách nhà nước Thanh tra 06/09/2023
14 526/TTr.NV4 V/v kiến nghị rà soát, khắc phục các tồn tại, hạn chế trong triển khai các nhiệm vụ công tác PCTN năm 2023 Thanh tra 11/07/2023
15 545/TTr-NV4 V/v báo cáo việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW Thanh tra 20/06/2023
16 15/CT-TTg Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công tác quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 Khác 25/05/2023
17 368/TTr-NV4 V/v kiến nghị kiểm tra, rà soát, khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác kê khai tài sản, thu nhập Thanh tra 22/05/2023
18 21/GM-TTr GM dự Hội nghị ký Giao ước thi đua năm 2023 (Thành viên Cụm thi đua số II) Khác 21/02/2023
19 69/TĐKT-TTr V/v đăng ký thi đua và tham gia ý kiến Quy chế hoạt động, tiêu chí chấm điểm và nội dung giao ước thi đua khối Nội chính năm 2023 Nội chính 08/02/2023
20 11/2022/QH15 Luật Thanh tra 2022 Thanh tra 14/11/2022
Trang 1/2|<<12>>|

Thống kê truy cập

Online : 4857
Đã truy cập : 120257401