V/v góp ý Dự thảo Quy định phân công, phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh (lần 2)

29/02/2024 09:53 Số lượt xem: 286

Thông tin chi tiết xem tại đây:

1. Tờ trình 

2. Dự thảo