Cung cấp thông tin giá vật tư, vật liệu xây dựng để công bố giá VLXD tháng 7/2023 (Quí III/2023).

04/07/2023 16:18 Số lượt xem: 14473

Ngày 03/7/2023, Sở Xây dựng ban hành văn bản số 1105/SXD-KT&VLXD đề nghị các đơn vị sản xuất, kinh doanh, khai thác vật liệu xây dựng cung cấp thông tin vật tư, vật liệu xây dựng để công bố giá tháng 7

Liên Sở: Xây dựng-Tài chính đang tiến hành khảo sát, tổng hợp, xây dựng Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2023 (Quí III/2023), đề nghị các đơn vị sản xuất, kinh doanh, khai thác VLXD gửi thông tin giá bán tại thời điểm từ ngày 01/7/2023 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh cụ thể như sau:

1. Đơn vị đăng ký công bố giá lần đầu thực hiện theo Hướng dẫn số 09/HD-SXD ngày 24/9/2021 của Sở Xây dựng (được đăng tải trên website Sở Xây dựng tại địa chỉ: http://sxd.bacninh.gov.vn - Công bố giá).

2. Những đơn vị, doanh nghiệp đã được công bố giá tháng 4/2023 (Quí II/2023) thực hiện:

2.1. Yêu cầu gửi báo giá:

- Văn bản đề nghị liên Sở Xây dựng-Tài chính tỉnh Bắc Ninh đăng ký niêm yết giá vào Bảng công bố giá VLXD tỉnh Bắc Ninh (theo Mẫu đính kèm).

- Bảng giá bán sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng báo giá trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh thì lập theo Phụ lục số 1.

- Trường hợp báo giá đến trung tâm các huyện, thành phố Bắc Ninh, thành phố Từ Sơn thì lập theo Phụ lục số 2.

- Trường hợp giá có thay đổi tăng/giảm so với tháng 4/2023 (Quý II/2023) thì lập thêm Phụ lục số 3.

2.2. Một số lưu ý:

- Danh mục vật liệu xây dựng trong Bảng giá bán sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng chỉ được ghi những sản phẩm, hàng hóa đã được cấp giấy chứng nhận hợp quy, hợp chuẩn; Ghi cụ thể quy cách, xuất xứ, nhà sản xuất; ghi cụ thể các trường hợp ưu đãi, giảm giá hoặc chiết khấu đối với khách hàng (nếu có).

- Cột tiêu chuẩn kỹ thuật: Ghi số liệu Quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật (theo Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy, hợp chuẩn) để làm cơ sở lựa chọn áp dụng, tham khảo;

- Nếu Bảng giá có nhiều trang phải đóng dấu giáp lai;

- Trường hợp có thay đổi với quí trước phải lập 01 bảng so sánh tính tỷ lệ tăng/giảm, nêu rõ lý do.

- Sản phẩm Sơn tường dạng nhũ tương ghi đơn vị tính là (Lít).

3. Số lượng, thời gian, địa chỉ gửi thông tin giá VLXD

3.1. Số lượng và địa chỉ: 02 bộ hồ sơ theo mục 2.1 nêu trên

- 01 bộ hồ sơ báo giá gửi về Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh - Số 25, đường Kinh Dương Vương, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- 01 bộ hồ sơ gửi về Phòng quản lý giá, Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh - Số 4, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

3.2.Thời gian gửi: Từ ngày 04/7/2023 đến ngày 20/7/2023.

Trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh triển khai nhiều dự án hạ tầng kỹ thuật thiết yếu (Hạ tầng kỹ thuật các khu công nghiệp, khu đô thị, đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội( đoạn qua địa bàn tỉnh Bắc Ninh) nên có nhu cầu sử dụng một số loại vật liệu rất lớn, đề nghị các đơn vị sản xuất, kinh doanh, khai thác vật liệu xây dựng (Cát, Đá các loại, Đất, nhựa đường,…) gửi thông tin giá bán và khối lượng cung cấp về Sở Xây dựng và Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh để Công bố giá vật liệu xây dựng liên Sở Xây dựng-Tài chính tỉnh Bắc Ninh hàng tháng. 

Đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân gửi hồ sơ đăng ký niêm yết giá vật liệu xây dựng về Sở Xây dựng Bắc Ninh và Sở Tài chính Bắc Ninh để xem xét, tổng hợp xây dựng công bố giá VLXD tháng 7 năm 2023 (Quí III/2023).

Đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân quan tâm cung cấp./.

Thông tin biểu mẫu xem tại đây 

Ảnh minh hoạ
 

Nguyễn Huy Nguyên