Ngày 7 tháng 12 năm 2023

UBND huyện Tiên Du vừa tổ chức Hội thi “Tìm hiểu về cải cách hành chính nhà nước" năm 2023”.