(BNP) - Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh cấp được 3.004 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu với diện tích 825,5 ha. Trong đó, tổ chức 1.102 giấy với diện tích 761 ha; hộ gia đình, cá nhân 1.902 giấy với diện tích 64,5 ha.

Thống kê truy cập

Online : 5033
Đã truy cập : 120263667