Phó Thủ tướng chính phủ Lê Văn Thành vừa ký quyết định phê duyệt chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với quan điểm môi trường là điều kiện, nền tảng, yếu tố tiên quyết cho phát triển bền vững kinh tế - xã hội. Đó là kim chỉ nam cho hành động phát triển kinh tế phải hài hòa với thiên nhiên tạo đà tăng trưởng xanh bền vững. Để thực hiện thành công mục tiêu này, Bắc Ninh đã, đang thực hiện đồng bộ các giải pháp từ chính sách, quy hoạch đến nhận thức của doanh nghiệp và cả người dân đối với công tác bảo vệ môi trường.

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2976
Đã truy cập : 65268807