Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã cấp 4.945 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân, diện tích 335 ha.

Thống kê truy cập

Online : 4300
Đã truy cập : 79863449