Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 588
STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày Tải
1 403/KHĐT.VP V/v rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản QPPL phục vụ kết nối, khai thác dữ liệu Hành chính 29/02/2024
2 400/KHĐT.VP V/v triển khai Đề án xác định chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số Hành chính 29/02/2024
3 53/QĐ-KHĐT.ĐTG QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc Báo cáo KT-KT ĐTXD công trình Kênh tưới B4 thuộc kế hoạch sửa chữa định kỳ tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi năm 2023 ĐTXD 29/02/2024
4 52/QĐ-KHĐT.ĐTG QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc Báo cáo KT-KT ĐTXD công trình Kênh Nam Trịnh Xá (đoạn địa phận huyện Quế Võ) thuộc kế hoạch sửa chữa định kỳ tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi năm 2023 ĐTXD 29/02/2024
5 37/BC-KHĐT.ĐTG Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu tư vấn thuộc Dự án đầu tư xây dựng cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Sở Công thương và xây dựng khối nhà kỹ thuật cho Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp để phục vụ phát triển công nghiệp hỗ trợ ĐTXD 29/02/2024
6 388/KHĐT.VP Đăng ký thay đổi cán bộ tham dự Hội nghị gặp gỡ đối thoại theo Giấy mời số 1396-GM/TU ngày 28/02/2024 của Tỉnh uỷ Bắc Ninh Hành chính 28/02/2024
7 50/QĐ-KHĐT.ĐTG QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc Báo cáo KT-KT ĐTXD công trình Kênh tưới trạm bơm Xuân Thủy thuộc kế hoạch sửa chữa định kỳ tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi năm 2023 ĐTXD 28/02/2024
8 49/QĐ-KHĐT.ĐTG QĐ Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc Báo cáo KT-KT ĐTXD công trình Kênh tưới B2 thuộc kế hoạch sửa chữa định kỳ tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi năm 2023 ĐTXD 28/02/2024
9 48/QĐ-KHĐT.ĐTG QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc Báo cáo KT-KT ĐTXD công trình T12 đoạn từ K2+350-:-K5+120 thuộc kế hoạch sửa chữa định kỳ tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi năm 2023 ĐTXD 28/02/2024
10 47/QĐ-KHĐT.ĐTG QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc Báo cáo KT-KT ĐTXD công trình Kênh tưới Phú Lâm 1 thuộc kế hoạch sửa chữa định kỳ tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi năm 2023 ĐTXD 28/02/2024
11 46/QĐ-KHĐT.ĐTG QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc Báo cáo KT-KT ĐTXD công trình Kênh tưới B2-11 thuộc kế hoạch sửa chữa định kỳ tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi năm 2023 ĐTXD 28/02/2024
12 386/KHĐT.ĐTG Tham gia ý kiến các dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Đất đai, Đất đai 28/02/2024
13 45/QĐ-KHĐT.ĐTG QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc Báo cáo KT-KT ĐTXD công trình Sửa chữa kênh dẫn vào bể hút, bể xả, kênh xả tiêu trạm bơm Phấn Động thuộc kế hoạch sửa chữa định kỳ tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi năm 2023 ĐTXD 28/02/2024
14 44/QĐ-KHĐT.ĐTG QĐ Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc Báo cáo KT-KT ĐTXD công trình Sửa chữa tổ máy bơm số 2,3 trạm bơm Đông Thọ 2 thuộc kế hoạch sửa chữa định kỳ tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi năm 2023 ĐTXD 27/02/2024
15 43/QĐ-KHĐT.ĐTG QĐ Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc Báo cáo KT-KT ĐTXD công trình Sửa chữa tổ máy bơm số 9 trạm bơm Hiền Lương thuộc kế hoạch sửa chữa định kỳ tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi năm 2023 ĐTXD 27/02/2024
16 42/QĐ-KHĐT.ĐTG QĐ Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc Báo cáo KT-KT ĐTXD công trình Sửa chữa nhà trạm, bể xả trạm bơm Kim Đôi 1 thuộc kế hoạch sửa chữa định kỳ tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi năm 2023 ĐTXD 27/02/2024
17 41/QĐ-KHĐT.ĐTG QĐ Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc Báo cáo KT-KT ĐTXD công trình Trạm bơm Vạn An thuộc kế hoạch sửa chữa định kỳ tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi năm 2023 ĐTXD 27/02/2024
18 40/QĐ-KHĐT.ĐTG QĐ Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc Báo cáo KT-KT ĐTXD công trình Kênh tiêu Kim Đôi đoạn kênh từ K0+00÷K6+767 (Đập Vân 1) thuộc kế hoạch sửa chữa định kỳ tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi năm 2023 ĐTXD 27/02/2024
19 39/QĐ-KHĐT.ĐTG QĐ Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc Báo cáo KT-KT ĐTXD công trình Kênh tưới Kim Đôi thuộc kế hoạch sửa chữa định kỳ tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi năm 2023 ĐTXD 27/02/2024
20 38/QĐ-KHĐT.ĐTG QĐ Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc Báo cáo KT-KT ĐTXD công trình Sửa chữa các trạm bơm cục bộ năm 2023 thuộc kế hoạch sửa chữa định kỳ tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi năm 2023 ĐTXD 27/02/2024
Trang 1/30|<<123456>>|