V/v nâng cao chất lượng dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp tại Trung tâm HCC tỉnh.

28/07/2021 08:17 Số lượt xem: 214

Kính gửi:

 

Trung tâm Hành chính công tỉnh.

 

Thực hiện Kế hoạch số 1964/KH-UBND ngày 02/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2025;

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả và đồng bộ các hoạt động cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao hiệu quả quản trị, cải cách hành chính, nâng cao điểm số và thứ hạng các Chỉ số quản trị địa phương của tỉnh Bắc Ninh trong năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025, trong đó mục tiêu cụ thể năm 2021 là Phấn đấu Chỉ số Chi phí thời gian đạt điểm trong khoảng 8,5 đến 9,0 điểm; Phấn đấu Chỉ số Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp đạt điểm trong khoảng 6,7 đến 7,0 điểm và thực hiện nhiệm vụ và giải pháp để nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021 -2025 về “Phát triển các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, cải thiện chỉ số đất đai, hỗ trợ doanh nghiệp và lao động”;

Đồng thời nhằm giải quyết tại chỗ, ngay lập tức cho người dân, doanh nghiệp khi đến làm việc trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh;

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Trung tâm Hành chính công tỉnh như sau:

1. Về việc bố trí đơn vị có chức năng pháp lý chứng thực:

Đề nghị xem xét, bố trí 01 đơn vị có chức năng pháp lý về chứng thực các giấy tờ pháp lý có liên quan đến toàn bộ bộ thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công tỉnh. Đặc biệt là chứng thực các giấy tờ pháp lý có liên quan của người dân, doanh nghiệp khi đến thực hiện các thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp.

2. Về trả kết quả cho người dân, doanh nghiệp:

Khi quyết định chấp thuận hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh đã lập tức gửi thông tin kết quả đến doanh nghiệp; đồng thời để đảm bảo việc trả kết quả (bản giấy) đến tận nơi cho doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 theo đúng quy định.

Đề nghị thực hiện niêm yết, công khai  Họ và tên, số điện thoại liên lạc của cán bộ được giao thực hiện trả kết quả và danh sách cán bộ của Bưu điện phụ trách theo dõi theo địa bàn mỗi huyện về chuyển phát nhanh kết quả đăng ký doanh nghiệp qua bưu chính để người dân, doanh nghiệp biết thông tin liên hệ, phản ánh kịp thời.

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng đề nghị Trung tâm hành chính công tỉnh xem xét, quyết định./.

                                                                               Xem chi tiết nội dung công văn tại đây./.

P.ĐKKD

 
 

Thống kê truy cập

Online : 4168
Đã truy cập : 137835917