Tình hình phát triển doanh nghiệp tháng 10, 10 tháng đầu năm năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

21/10/2021 09:45 Số lượt xem: 686

1. Tình hình ĐKDN tháng 10 năm 2021

Trong tháng 10/2021, Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bắc Ninh đã thực hiện tốt công tác đăng ký doanh nghiệp, đảm bảo 100% hồ sơ được cấp phép theo quy định của pháp luật; đồng thời tiếp tục phối hợp với Trung tâm Hành chính công tỉnh trong việc thực hiện trả kết quả qua dịch vụ bưu chính; hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông qua điện thoại, zalo, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng tháng 10/2021 đạt 98,68%, đứng thứ 5 cả nước.

- Số doanh nghiệp thành lập mới: 204 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký là: 1.578,6 tỷ đồng; Vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 10 năm 2021 đạt 7,74 tỷ đồng.

- Số đơn vị trực thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) thành lập mới: 84 đơn vị;

- Số lượt đăng ký thay đổi (địa chỉ, thông tin về chủ sở hữu, thành viên, vốn, người đại diện theo pháp luật): 301 doanh nghiệp và 84 đơn vị trực thuộc;

- Số lượt thông báo thay đổi (ngành nghề kinh doanh, thông tin về thuế): 49 doanh nghiệp và 01 đơn vị trực thuộc;

- Số lượt chuyển đổi loại hình doanh nghiệp: 27 doanh nghiệp;

- Số lượt giải thể tự nguyện: 29 doanh nghiệp và 11 đơn vị trực thuộc.

- Số lượt đăng ký tạm ngừng: 55 doanh nghiệp và 12 đơn vị trực thuộc.

- Số lượt DN hoạt động trở lại: 42 doanh nghiệp 7 đơn vị trực thuộc.

2. Tình hình ĐKDN trong 10 tháng đầu năm 2021

- Tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng trong 10 tháng đầu năm 2021 đạt 97,73%, đứng thứ cả nước;

- Số doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc thành lập mới: 1.883 doanh nghiệp và 657 đơn vị trực thuộc với tổng số vốn đăng ký là: 22.390,5 tỷ đồng. Vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp thành lập mới trong 10 tháng đầu năm 2021 đạt 11,89 tỷ đồng;

- Số lượt đăng ký thay đổi (địa chỉ, thông tin về chủ sở hữu, thành viên, vốn, người đại diện theo pháp luật): 2.904 doanh nghiệp và 362 đơn vị trực thuộc;

- Số lượt thông báo thay đổi (ngành nghề kinh doanh, thông tin về thuế): 1.154 doanh nghiệp và 38 đơn vị trực thuộc;

- Số lượt chuyển đổi loại hình doanh nghiệp: 239 doanh nghiệp;

- Số lượt giải thể tự nguyện: 177 doanh nghiệp;

- Số lượt đăng ký tạm ngừng: 893 doanh nghiệp và 130 đơn vị trực thuộc;

- Số lượt đăng ký hoạt động trở lại: 592 doanh nghiệp 95 đơn vị trực thuộc.

3. Tình hình hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh luỹ kế đến 18/10/2021

Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh có tổng số 20.768 doanh nghiệp với tổng số vốn điều lệ đăng ký là 319.718,15 tỷ đồng và 4.381 đơn vị trực thuộc, trong đó:

- 19.269 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng số vốn điều lệ đăng ký là: 306.437,04 tỷ đồng; Vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp đạt 15,9 tỷ đồng, trong đó:

+ Công ty TNHH 1 thành viên: 10.747 doanh nghiệp, với tổng số vốn điều lệ đăng ký là: 118.296,58 tỷ đồng;

+ Công ty TNHH 2 thành viên trở lên: 5.115 doanh nghiệp, với tổng số vốn điều lệ đăng ký là: 74.170,61 tỷ đồng;

+ Công ty cổ phần: 2.906 doanh nghiệp, với tổng số vốn điều lệ đăng ký là: 112.619,03 tỷ đồng;

+ Doanh nghiệp tư nhân: 500 doanh nghiệp, với tổng số vốn điều lệ đăng ký là: 1.350,628 tỷ đồng;

+ Công ty hợp danh: 01 doanh nghiệp, với tổng số vốn điều lệ đăng ký là:                         0,2 tỷ đồng;

- 4.171 đơn vị trực thuộc đang hoạt động (Chi nhánh, Văn phòng đại diện và Địa điểm kinh doanh);

- 1.499 doanh nghiệp và 210 đơn vị trực thuộc đang tạm ngừng kinh doanh với tổng số vốn điều lệ đăng ký 9.131,7 tỷ đồng.

 
 

Thống kê truy cập

Online : 5356
Đã truy cập : 137832439