Tình hình hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh luỹ kế đến 18/01/2023

29/02/2024 11:08 Số lượt xem: 53

Lũy kế đến 18/2/2024, trên địa bàn tỉnh có tổng số 22.610 doanh nghiệp với tổng số vốn điều lệ đăng ký là 397.550,086 tỷ đồng và 5.908 đơn vị trực thuộc, trong đó:

- Số doanh nghiệp đang hoạt động: 18.136 doanh nghiệp với tổng vốn điều lệ là: 361.015,735 tỷ đồng; Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp là 19,9 tỷ đồng.

- Số đơn vị trực thuộc (Chi nhánh, Văn phòng đại diện và Địa điểm kinh doanh) đang hoạt động: 5.635 đơn vị;

- Số doanh nghiệp đang tạm ngừng hoạt động: 2.040 doanh nghiệp với tổng số vốn điều lệ là 16.494,228 tỷ đồng;

- Số đơn vị trực thuộc (Chi nhánh, Văn phòng đại diện và Địa điểm kinh doanh) đang tạm ngừng kinh doanh: 273 đơn vị.

          - Số doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ kinh doanh: 2.434 doanh nghiệp với tổng số vốn điều lệ là 20.040,123 tỷ đồng;

- Về thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo đề nghị của cơ quan thuế:

Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư đang thực hiện quy trình yêu cầu báo cáo, xử lý vi phạm, thu hồi đối với 603 doanh nghiệp; trong đó:166 doanh nghiệp theo đề nghị tại văn bản 179/CTBNI-KK ngày 13/01/2023 của Cục thuế tỉnh và 437 doanh nghiệp theo đề nghị tại văn bản số 2576/CTBNI-KK ngày 10/7/2023 của Cục thuế tỉnh Bắc Ninh. Dự kiến hoàn thành thu hồi GCNĐKDN trong tháng 6 năm 2024.

P. ĐKKD

 
 

Thống kê truy cập

Online : 5476
Đã truy cập : 137834675