Sở Kế hoạch và Đầu tư thành lập Tổ phản ứng nhanh hỗ trợ doanh nghiệp (Tổ phản ứng nhanh 3 nhất)

28/07/2021 15:53 Số lượt xem: 263

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về  những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021;

Ngày 28/7/2021, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ký quyết định số 171/QĐ-KHĐT về việc thành lập Tổ phản ứng nhanh hỗ trợ doanh nghiệp(Tổ phản ứng nhanh 3 nhất)  tại Sở KH&ĐT gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Nguyễn Quang Thành, Phó Giám đốc Sở, Tổ trưởng – ĐT: 0948 352 136

2. Ông Phạm Thanh Tùng, Chánh Thanh tra, Tổ phó – ĐT: 0978 759 559

3. Ông Nguyễn Hữu Trường Giang, Tp.ĐKKD, Tổ phó – ĐT: 0912.312.609

4. Ông Đỗ Mạnh Tưởng, Trưởng phòng KTĐN, Tổ phó – ĐT: 0912.550.105

5.  Ông Đỗ Văn Chiển, Trưởng phòng Quản lý Ngành, Tổ viên – ĐT: 0912.514.369

6.  Ông Nguyễn Văn Hiếu, Trưởng phòng THQH, Tổ viên – ĐT: 0982.127.997

7.  Ông Nguyễn Quang Chính, Tp.ĐT, TĐ&GSĐT, Tổ viên – ĐT: 0913260257

8.  Ông Nguyễn Thế Tề, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch Bắc Ninh, Tổ viên – ĐT: 0988672171

Tổ phản ứng nhanh hỗ trợ doanh nghiệp(Tổ phản ứng nhanh 3 nhất) hoạt động với phương châm: Tư vấn hiệu quả nhất; Giải quyết nhanh nhất; Chống dịch an toàn nhất; Tổ phản ứng nhanh 3 nhất có nhiệm vụ tiếp nhận thông tin phản ánh, trực tiếp đến từng thành viên; thực hiện kết nối với doanh nghiệp, nhà đầu tư, hộ kinh doanh thông qua các hệ thống truyền thông đa phương tiện; hỗ trợ triển khai công tác phòng chống Covid-19 an toàn trong các đơn vị; hỗ trợ giải quyết kịp thời, trực tiếp từng vụ việc cụ thể, từng khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên do Tổ trưởng phân công.

TTra.

 
 

Thống kê truy cập

Online : 4282
Đã truy cập : 137832668