Đơn vị tự vệ Sở Kế hoạch và Đầu tư tham gia Lễ ra quân huấn luyện năm 2024

01/03/2024 14:14 Số lượt xem: 149

Sáng 01/3/2024, Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) thành phố Bắc Ninh tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024. Tham dự có các đồng chí Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, Lãnh đạo Thành uỷ, HĐND, UBND TP Bắc Ninh, Tập thể lãnh đạo Ban chỉ huy Quân sự thành phố Bắc Ninh, cùng toàn thể các đồng chí trong Ban CHQS thành phố, các đồng chí dân quân tự vệ.

Ảnh Lễ ra quân huấn luyện năm 2024 tại Ban CHQS TP Bắc Ninh

Năm 2024, Ban CHQS thành phố Bắc Ninh tiếp tục tập trung chỉ đạo, xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) vững mạnh về chính trị, có chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, tiếp tục đổi mới, đột phá nhiệm vụ huấn luyện theo Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023 - 2030 và những năm tiếp theo. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Đảng, Nhà nước, Quân đội.

Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh học tập phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới, thực hiện tốt công tác huấn luyện theo phương châm “Cơ bản - thiết thực - vững chắc” và 3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp trong huấn luyện; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, lấy thực hành làm chính, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, giáo dục đào tạo với huấn luyện chiến đấu… đảm bảo 100% nội dung, đề mục huấn luyện đạt yêu cầu.