Ngày 7 tháng 12 năm 2023
Chào mừng đến với Cổng Thông tin điện tử Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh

Thống kê truy cập

Online : 5621
Đã truy cập : 120253487

Dự án ĐTXD đường ĐT.278 đoạn từ QL.18, xã Phượng Mao đến ĐT.287, xã Yên Giả, huyện Quế Võ được UBND tỉnh Bắc Ninh phê duyệt tại Quyết định số 1667/QĐ-UBND ngày 28/12/2021. Ngay sau khi được UBND tỉnh Bắc Ninh phê duyệt dự án, Chủ đầu tư đã phối hợp với Hội đồng bồi thường giả phóng mặt bằng Thị xã Quế Võ, UBND phường Phượng Mao triển khai ngay công tác giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện dự án.