Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 347
STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày Tải
1 219/KH-SCT Kế hoạch Thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2024 Chương trình, Dự án 29/02/2024
2 218/KH-SCT Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2024 Chương trình, Dự án 29/02/2024
3 20/QĐ-SCT Quyết định nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức - Nguyễn Ánh Tuyết Chương trình, Dự án 29/02/2024
4 21/QĐ-SCT Quyết định nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức - Đỗ Thị Nhung Chương trình, Dự án 29/02/2024
5 19/QĐ-SCT Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của đường dây nóng, Tổ công tác thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ Chương trình, Dự án 27/02/2024
6 18/QĐ-SCT Quyết định thanh lập tổ công tác thực hiện theo Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ Chương trình, Dự án 27/02/2024
7 12/QĐ-SCT Quyết định ban hành quy chế dân chủ ở cơ sở của Sở Công Thương Chương trình, Dự án 20/02/2024
8 176/SCT-VP Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2024 Chương trình, Dự án 20/02/2024
9 133/SCT-VP V/v báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2023 Chương trình, Dự án 02/02/2024
10 10/QĐ-SCT Quyết định nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức - Nguyễn Thị Ngoan Chương trình, Dự án 01/02/2024
11 124/SCT-VP Đề nghị nâng bậc lương thường xuyên đối với thanh tra viên chính (Vương Thị Ngọc) Chương trình, Dự án 31/01/2024
12 115/SCT-VP V/v báo cáo kết quả thực hiện tinh giản biên chế năm 2023 Chương trình, Dự án 29/01/2024
13 08/QĐ-SCT Quyết định về việc chi tiền thưởng danh hiệu thi đua và Giấy khen của Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh năm 2023 Chương trình, Dự án 24/01/2024
14 99/TB-SCT Thông báo triệu tập Tổ tự kiểm tra tài chính, kế toán Chương trình, Dự án 24/01/2024
15 07/QĐ-SCT Quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Công Thương Chương trình, Dự án 23/01/2024
16 82/SCT-VP Đề nghị nâng bậc lương trước hạn do lập thành tích xuất sắc năm 2023 Chương trình, Dự án 18/01/2024
17 81/KH-SCT Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác công chức, viên chức năm 2024 Chương trình, Dự án 18/01/2024
18 51/SCT-VP V/v báo cáo thống kê số lượng, chất lượng, tiền lương, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức năm 2023 Chương trình, Dự án 11/01/2024
19 49/SCT-QLNL Triển khai Kế hoạch số 419/KH-UBND ngày 29/12/2023 của UBND tỉnh về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 -2025 và các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Chương trình, Dự án 10/01/2024
20 36/SCT-VP V/v báo cáo thống kê số lượng, chất lượng, cơ cấu đội ngũ công chức, viên chức giai đoạn 2019-2023 Chương trình, Dự án 08/01/2024
Trang 1/18|<<123456>>|