Thực hiện chương trình công tác tháng 4 năm 2024, ngày 12/4/2024, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Chí Cường chủ trì Hội nghị giao ban Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND huyện.