Uỷ viên Dự khuyết Trung ương Đảng - Phó Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Đinh Văn Duân TUV - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
21/05/2018 -  630