Triển khai tập huấn kỹ năng sống độc lập cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2021

22/11/2021 16:33 Số lượt xem: 54

Người khuyết tật thường xuyên đối mặt với sự kỳ thị và phân biệt đối xử trong cuộc sống hàng ngày. Sự kì thị là một trong những rào cản ngăn trở người khuyết tật có được cơ hội trong cuộc sống như trong học tập, giao tiếp, việc làm, hạnh phúc gia đình. Sự nhận thức không đầy đủ và sai lệch của cộng đồng về người khuyết tật khiến người khuyết tật và thậm chí cả gia đình họ càng thêm mặc cảm và càng tự hạn chế cơ hội cho bản thân hoặc thành viên khuyết tật trong gia đình hòa nhập cộng đồng.

Chính vì vậy kỹ năng sống độc lập cho người khuyết tật là một trong những kiến thức vô cùng cần thiết phải trang bị cho người khuyết tật để họ có thể học tập, sinh hoạt, giao tiếp hòa đồng với mọi người.

Nhằm phổ biến sâu rộng về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về người khuyết tật, tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, gia đình, cộng đồng và toàn xã hội về kiến thức, kỹ năng trợ giúp xã hội, chăm sóc và phục hồi chức năng cho người khuyết tật dựa vào cộng đồng. Cùng đó là trang bị những kiến thức và các kỹ năng cần thiết cho cuộc sống độc lập của người khuyết tật khi sống tại gia đình hoặc các cơ sở trợ giúp xã hội mà họ chưa được trải nghiệm.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Khoa Công tác xã hội, Trường học viện Phụ nữ tổ chức tập huấn kỹ năng sống độc lập cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2021.

Giảng viên Trường Học viện Phụ nữ trình bày về mô hình sống độc lập cho người khuyết tật tại huyện Tiên Du.

Ngày 19/11/2021, Hội nghị tập huấn đã được tổ chức tại huyện Tiên Du với 2 lớp cho hơn 350 người khuyết tật tại cộng đồng và các cán bộ làm công tác Lao động - Thương binh Xã hội cấp huyện và cấp xã. Báo cáo viên là giảng viên khoa Công tác xã hội của Trường Học viện Phụ nữ.

Hội nghị được tổ chức nghiêm túc, chấp hành chặt chẽ quy định “5K” và các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid – 19, bảo đảm khoảng cách an toàn./.

Nguồn: BTXH&PCTNXH