Tổ chức thành công Đại hội công đoàn CSTV Văn phòng Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nhiệm kỳ 2023-2028

06/03/2023 16:55 Số lượt xem: 258


 

Ngày 03/3/2023, Công đoàn CSTV Văn phòng Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã tổ chức Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028. Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Cậy- Chủ tịch Công đoàn cơ sở Sở LĐTBXH, đ/c Nguyễn Kim Triều – Phó Bí thư Đảng ủy Sở cùng các đồng chí lãnh đạo và toàn thể công chức, người lao động của 08 Tổ công đoàn trực thuộc. Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội gồm có các đồng chí Đoàn Xuân Thanh- Chủ tịch Công đoàn CSTV Văn phòng Sở, đ/c Nguyễn Minh Tuấn- Phó Chủ tịch Công đoàn CSTV Văn phòng Sở và đ/c Nguyễn Thị Kiều Hương- ủy viên BCH, Trưởng Ban nữ công Công đoàn CSTV Văn phòng  Sở nhiệm kỳ 2017-2023 

Lãnh đạo Sở tặng hoa chúc mừng Đại hội Công đoàn CSTV Văn phòng Sở Khóa 8

Với tổng số 56 đoàn viên được triệu tập chính thức tham dự Đại hội Khóa 8 nhiệm kỳ 2023 – 2028. Đại hội đã nghe và thảo luận các báo cáo do BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2023 chuẩn bị và trình bày tại Đại hội. Theo Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2023 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn CSTV Văn phòng Sở hiện có 08 Tổ Công đoàn trực thuộc với tổng số công đoàn viên là 56 công đoàn viên tham gia sinh hoạt. Trong 5 năm qua, trong điều kiện đơn vị có nhiều biến động của quá trình chuyển giao thế hệ, đội ngũ công chức và người lao động của Văn phòng Sở đã có sự phát triển cả về số lượng và chất lượng. Với vai trò, chức năng của tổ chức công đoàn, Công đoàn Văn phòng đã cơ bản hoàn thành tốt trách nhiệm là tổ chức đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp cho công chức, người lao động. Đời sống vật chất, tinh thần của công đoàn viên từng bước được nâng lên; các hoạt động phong trào công đoàn ngày càng sôi nổi, chất lượng, hiệu quả hơn.


Bên cạnh đó, Công đoàn Văn phòng thường xuyên theo dõi nắm bắt và giải quyết kịp thời những thắc mắc của người lao động, tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách chế độ cho người lao động, phối hợp với chính quyền trao đổi, đối thoại với công chức, người lao động,  giải quyết một số đề xuất, kiến nghị của đoàn viên công đoàn góp phần ổn định tình hình trong đơn vị.Các đại biểu tham dự Đại hội đóng góp bổ sung hoàn thiện báo cáo hoạt động Công đoàn

Tuy nhiên, Ban Chấp hành Công đoàn cũng thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức, hoạt động như: Công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, pháp luật trong công chức, người lao động nhìn chung còn chưa thực sự sáng tạo về hình thức tuyên truyền, giáo dục; Hoạt động Công đoàn Văn phòng đã chủ động nhưng chưa có nhiều sáng tạo, chưa thu hút được đông đảo công đoàn viên tham gia; chưa có biện pháp tích cực để tăng nguồn thu cho hoạt động công đoàn và nâng cao đời sống cho đoàn viên công đoàn… Từ đó, Ban Chấp hành Công đoàn Sở đã phân tích các nguyên nhân, rút ra các bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028. 

Đồng chí Nguyễn Văn Cậy - Chủ tịch Công đoàn Sở LĐTBXH dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội

Dự và chỉ đạo Đại hội, đ/c Nguyễn Văn Cậy- Chủ tịch Công đoàn cơ sở Sở LĐTBXH đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của Công đoàn CSTV Văn phòng Sở đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Có thể tự hào khẳng định rằng, Công đoàn Văn phòng Sở đã hoàn thành toàn diện Nghị quyết Đại hội khóa 7 và góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ Đại hội nhiệm kỳ 2017-2023. Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Công đoàn đề nghị Công đoàn Văn phòng tiếp tục làm tốt công tác quán triệt các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ trọng tâm của Bộ, ngành, bám sát nhiệm vụ chính trị của Văn phòng; làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền hợp pháp chính đáng của người lao động thông qua việc tham gia xây dựng các quy chế nội bộ; tổ chức tốt các phong trào thi đua, yêu nước, đẩy mạnh phong trào thi đua....

Đồng chí  cũng nhấn mạnh một số giải pháp để Công đoàn CSTV Văn phòng Sở thực hiện tốt các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2023-2028. Ban Chấp hành Công đoàn CSTV Văn phòng Sở cần chủ động, tích cực nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, ổn định tư tưởng của công đoàn viên để cùng đồng lòng, chung sức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn mà Văn phòng Sở được giao phó.BCH Khóa 8, nhiệm kỳ 2023 – 2028 ra mắt tại tuyên thệ trước Đại hội

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn CSTV Văn phòng Sở Khóa 8, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 05 đồng chí và bầu 35 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Công đoàn cơ sở Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.