Tập huấn kỹ năng sống độc lập cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

10/06/2022 16:38 Số lượt xem: 121

Thực hiện Kế hoạch số 516/KH-UBND ngày 27/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Chương trình trợ giúp Người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch số 113/KH-SLĐTBXH ngày 16/5/2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tập huấn kỹ năng sống độc lập cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2022.

Từ ngày 02/6 đến ngày 09/6/2022, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh triển khai tập huấn kỹ năng sống độc lập cho người khuyết tật tại các huyện Thuận Thành, Gia Bình, Yên Phong và Quế Võ.

Tập huấn kỹ năng sống độc lập cho người khuyết tật tại huyện Thuận Thành

Người khuyết tật tại huyện Thuận Thành


 

Người khuyết tật tại huyện Thuận Thành

 

Tham gia lớp tập huấn, bên cạnh việc truyền đạt các kiến thức cơ bản về chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về người khuyết tật, người khuyết tật còn được hướng dẫn các kỹ năng sống độc lập phục vụ cho bản thân người khuyết tật như kỹ năng chấp nhận sự khuyết tật và giá trị bản thân; tự nhận thức bản thân và xây dựng lòng tự trọng; kỹ năng làm chủ bản thân; quyết định và quản lý vấn đề; kỹ năng chăm sóc sức khỏe sinh sản…


Người khuyết tật huyện Gia Bình với hoạt động sắm vai


Người khuyết tật huyện Quế Võ tham gia hoạt động khởi động

Thông qua việc lồng ghép vào các trò chơi, các bài tập thực hành, qua các hoạt động sắm vai vào các tình huống cụ thể…người khuyết tật được trải nghiệm các kỹ năng cần thiết cho cuộc sống độc lập mà trước đó họ chưa được trải nghiệm.


Tập huấn kỹ năng sống độc lập cho người khuyết tật tại huyện Gia Bình


 

Tập huấn kỹ năng sống độc lập cho người khuyết tật tại huyện Yên Phong

Từ đó, giúp người khuyết tật nhận thức được khả năng của mình, tự đáp ứng được nhu cầu của bản thân, nỗ lực vượt qua mặc cảm, ngày càng tự tin để vươn lên trong cuộc sống.     

Nguồn: BTXH và PCTNXH