Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Thiết thực chăm lo đời sống cho Người có công

26/07/2022 10:25 Số lượt xem: 62

(BNP) - Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) với chức năng, nhiệm vụ được giao đã làm tốt công tác tham mưu các chính sách về “Đền ơn, đáp nghĩa”, bảo đảm an sinh xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần đối với thương, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công (NCC)với cách mạng.

Sở LĐ-TB&XH nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị Biểu dương Người có công với các mạng tiêu biểu tỉnh năm 2022.

Thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; trên cơ sở các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, với chức năng, nhiệm vụ được giao, thời gian qua, Sở LĐ-TB&XH đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản, kịp thời chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương và các tổ chức chính trị xã hội vào cuộc triển khai thực hiện hiệu quả các hoạt động chăm lo cho các gia đình chính sách, NCC với cách mạng. Qua đó, thể hiện sự tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân trong tỉnh đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của các liệt sỹ, thương bệnh binh và NCC trong sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Bên cạnh việc tham mưu thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách ưu đãi NCC theo quy định của Đảng và Nhà nước, Sở LĐ-TB&XH đã tham mưu ban hành nhiều chủ trương, chính sách ưu đãi NCC đặc thù phù hợp với thực tế như: Hỗ trợ xây dựng và cải tạo nhà ở; hỗ trợ kinh phí đối với các trường hợp được phong tặng, truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”; chế độ trợ cấp hàng tháng cho NCC và thân nhân NCC từ 70 đến dưới 80 tuổi; chính sách ưu đãi tín dụng, đào tạo nghề, tạo việc làm; hỗ trợ phát triển sản xuất; bố trí sắp xếp con liệt sỹ, thương binh nặng vào làm việc tại các cơ quan hành chính Nhà nước. Trong 5 năm (2017-2022), toàn tỉnh đã vận động được hơn 32 tỷ đồng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”; hỗ trợ NCC và thân nhân NCC khó khăn về nhà ở với hơn 2.700 nhà ở; tổ chức thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Ngày thương binh liệt sỹ 27/7, các ngày lễ lớn, Tết cổ truyền dân tộc hàng năm với tổng kinh phí hơn 369 tỷ đồng từ nguồn Trung ương và của tỉnh; 100% Mẹ Việt Nam Anh hùng được phong tặng khi còn sống đều được các cơ quan, ban, ngành, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhận phụng dưỡng suốt đời;…

Cùng với đó, Sở đã tích cực phối hợp với các cơ quan truyền thông của tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về ưu đãi NCC với cách mạng. Đồng thời, phối hợp với các ngành chức năng và chính quyền địa phương tổ chức thực hiện việc hướng dẫn đối tượng xác lập hồ sơ, tổ chức xét duyệt đề nghị công nhận NCC với cách mạng đảm bảo chính xác từ cơ sở; xây dựng và ban hành Bộ quy trình thủ tục hành chính về xác lập hồ sơ NCC đối với từng nhóm đối tượng, việc thẩm định hồ sơ đảm bảo về thủ tục và thời gian quy định. Từ năm 2013 - 2020 đã xác nhận, công nhận hơn 2.700 NCC với cách mạng; giải quyết chính sách tồn đọng sau chiến tranh cho 66.884 người nguyên là quân nhân, công an, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến đã tham gia chiến đấu…

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang và Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Nguyễn Nhân Chinh và lãnh đạo huyện Gia Bình thăm, tặng quà cho bệnh binh Nguyễn Trường Giang (thị trấn Gia Bình) năm 2021.

Với sự chăm lo, hỗ trợ của các cấp, ngành và sự nỗ lực của chính các gia đình NCC, đến nay 99,7% hộ gia đình NCC của tỉnh có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú; 100% xã, phường, thị trấn trong tỉnh giữ vững danh hiệu làm tốt công tác thương binh, liệt sỹ, NCC với cách mạng. Các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh thường xuyên được cải tạo, sửa chữa bảo đảm trang nghiêm, đáp ứng yêu cầu việc thăm viếng của thân nhân và các tầng lớp Nhân dân, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng và tôn vinh người có công với đất nước.

Với những kết quả đạt được, Sở LĐ-TB&XH được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH và Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen. Đặc biệt, vừa qua, Sở LĐ-TB&XH vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa”, giai đoạn 2017-2022.

Để tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm sóc, “Đền ơn đáp nghĩa” đối với NCC với cách mạng, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Nguyễn Nhân Chinh cho biết: Thời gian tới, ngành LĐ-TB&XH tiếp tục tham mưu cho tỉnh thực hiện tốt công tác chăm lo cho các gia đình chính sách, NCC với cách mạng; tiếp tục triển khai thực hiện tốt Pháp lệnh Ưu đãi NCC giải quyết tốt các vấn đề còn tồn đọng, cải cách thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi để NCC được thụ hưởng các chính sách ữu đãi của Nhà nước. Cùng với đó, đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, thực hiện hiệu quả công tác xã hội hóa nhằm huy động nguồn lực thực hiện hỗ trợ, cải thiện đời sống NCC và các gia đình chính sách; nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác chính sách; làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra, kiên quyết không để xảy ra tiêu cực trong quá trình thực hiện chính sách ưu đãi NCC với cách mạng.

N.N