Nâng cao năng lực cho cán bộ và cộng tác viên làm công tác xã hội năm 2023

25/11/2023 08:01 Số lượt xem: 90

Từ ngày 18/10 đến 10/11/2023, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức tập huấn nâng cao trình độ, kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên và cộng tác viên công tác xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2023.


 

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn cho người làm công tác xã hội tại thành phố Bắc Ninh

Thông qua chương trình tập huấn, hơn 900 đại biểu là cán bộ và cộng tác viên làm công tác xã hội trên địa bàn tỉnh được chia sẻ, tìm hiểu Khái quát về nghề công tác xã hội; một số vấn đề chung về sức khỏe tâm thần, rối loạn tâm thần; luật pháp, chính sách về sức khỏe tâm thần ở Việt Nam; vai trò và nhiệm vụ của nhân viên công tác xã hội trong chăm sóc sức khỏe tâm thần; một số nội dung can thiệp của công tác xã hội trong chăm sóc sức khỏe tâm thần, trẻ em rối nhiễu tâm trí, tự kỷ…và các chính sách xã hội khác hiện hành theo đúng quy định pháp luật, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong việc tiếp cận các chính sách pháp luật về trợ giúp xã hội.


 

Một số hình ảnh, nội dung báo cáo viên chia sẻ tại Hội nghị

Công tác xã hội không chỉ là một nghề, một hoạt động mà còn mang tính nhân văn, là niềm đam mê và sứ mệnh. Thông qua nỗ lực chung của những người làm công tác xã hội sẽ góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống của cộng đồng, giúp đỡ những người yếu thế và thúc đẩy sự phát triển bền vững của xã hội. Để hoạt động của nghề công tác xã hội ngày càng chuyên nghiệp, tăng cường số lượng, đạt về chất lượng trong việc can thiệp, trợ giúp cho những đối tượng yếu thế tại cộng đồng, việc trang bị những kiến thức, kỹ năng là cần thiết, góp phần nâng cao chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ, đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ được giao./.

Nguồn: Bảo trợ xã hội và PCTNXH