Hội nghị Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lao động, Triển khai đề án Quan hệ lao động

26/07/2022 13:30 Số lượt xem: 53

Thực hiện Quyết định số 395/QĐ-UBND ngày 21/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt Đề án “ Phát triển quan hệ lao động trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2025” và Chương trình công tác năm 2022, ngày 25 và 26 tháng 7 năm 2022, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lao động, Triển khai đề án Quan hệ lao động cho các doanh nghiệp tại KCN Thuận Thành II và một số doanh nghiệp tại khu vực thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Hội nghị được tổ chức tại Công ty TNHH phát triển nhà đất Shun-Far. Tham gia hội nghị trên 140 đại bểu đại diện cho lãnh đạo các Công ty, cán bộ làm công tác nhân sự, cán bộ phụ trách an toàn lao động, Ban chấp hành công đoàn và người lao động.


 


Tại hội nghị, các đại biểu và báo cáo viên của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trao đổi rất sôi nổi, người lao động bước đầu đã nắm bắt được kiến thức về pháp luật lao động từ đó bảo vệ được quyền và lợi ích chính đáng của mình. Đây cũng là cơ hội cho Công ty được giải đáp những vướng mắc gặp phải trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật về: lao động, an toàn, vệ sinh lao động, bảo hiểm xã hội; đồng thời, cũng là một “kênh” giúp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nắm bắt được tình hình thực tế và những khó khăn của Công ty khi thực thi pháp luật; từ đó có những đề xuất, kiến nghị phù hợp tới các cơ quan chức năng có liên quan./.

Nguồn: CSLĐ