Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

05/08/2021 16:40 Số lượt xem: 111

Ngày 5/8/2021, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị trực tuyến với các đơn vị trực thuộc Bộ và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Điểm cầu Trung ương: Dự và chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Đào Ngọc Dung, ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các đồng chí Thứ trưởng, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ.

Điểm cầu địa phương: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tỉnh Bắc Ninh dự và chỉ đạo hội nghị đồng chí Nguyễn Nhân Chinh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các đồng chí lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ngành tỉnh: Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở tài chính, Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh; Trưởng các phòng thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Chính sách lao động, Việc làm, Quản lý Dạy nghề, Bảo vệ chăm sóc trẻ em, Thanh tra và Văn phòng Sở.

Đồng chí Nguyễn Nhân Chinh, TUV, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội dự chủ trì Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Ninh

Toàn cảnh Hội nghị

Thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về quy định thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 478/KH-UBND ngày 14/7/2021 triển khai thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ làm cơ sở thực hiện trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Các sở, ngành tỉnh liên quan, UBND cấp huyện tổ chức triển khai thực hiện. Kết quả hỗ trợ tính đến hết ngày 04/8/2021:

- Ngân hành chính sách xã hội tỉnh ký hợp đồng tín dụng giải ngân cho 04 doanh nghiệp, với số tiền 19,1 tỷ đồng. Hướng dẫn 13 doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ đề gửi ngân hàng chính sách làm thủ tục vay trả lương 1718 lao động, số tiến 15,27 tỷ đồng.

- Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch hỗ trợ 22 viên chức hoạt động văn hóa nghệ thuật, số tiền 81,6 triệu đồng.

- Cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện giảm 0,5% mức đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiêp - bệnh nghề nghiệp cho 6.591 đơn vị, với 362.369 lao động, tổng số tiền tạm tính 12 tháng 141,8 tỷ đồng; xác nhận 2.066 lao động của 99 doanh nghiệp tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không có lương; xác nhận 1045 lao đông ngừng việc ở 35 doanh nghiệp.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội  tiếp nhận nguồn hỗ trợ từ Ngân hàng ngoại thương tỉnh 500 triệu đồng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 1 tỷ đồng để thực hiện hỗ trợ 1.300 trẻ em thuộc diện F0, F1 phải điều trị và cách ly, trẻ em con hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn.

- Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đề nghị hỗ trợ 430 người, số tiền 667,5 triệu đồng, trong đó có 101 trẻ em.

- UBND các huyện, thị xã, thành phố: Đến hết ngày 04/8/2021 có 5/8 huyện, thị xã, thành phố thực hiện hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương (chương IV quyết định 23); người lao động ngừng việc (chương V, Quyết định 23) gồm: Huyện Thuận Thành: Hỗ trợ 732 người lao động của 6 doanh nghiệp, số tiền 1,29 tỷ đồng; thành phố Bắc Ninh hỗ trợ 2176 lao động, số tiền 3,59 tỷ đồng; huyện Gia Bình đang hoạn thiện hồ sơ cho 262 lao động; huyện Tiên Du đang hoàn thiện hồ sơ của 183 lao động là giáo viên tư thục; huyện Quế Võ đang hoàn thiện hồ sơ của 08 hộ kinh doanh./.

N.V.T
Nguồn: Ban biên tập CTTĐT