Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác GDNN năm 2023

24/02/2023 16:43 Số lượt xem: 126

Ngày 24/02/2023, tại Hội trường, Sở Lao động -Thương Binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác GDNN năm 2023. Dự và chỉ đạo Hội nghị có Ông Nguyễn Nhân Chinh - Tỉnh ủy viên - Bí thư Đảng bộ - Giám đốc Sở; Ông Nguyễn Kim Triều - Phó bí thư Đảng bộ - Phó Giám đốc Sở; Bà Trịnh Thị Hà- Chánh Văn phòng Sở cùng các ông bà lãnh đạo, cán bộ phòng GDNN Sở LĐ-TB&XH; các ông (bà) đại diện Lãnh đạo đơn vị, Trưởng phòng đào tạo các cơ sở GDNN cùng cá nhân, tập thể được tặng giấy khen của Giám đốc Sở; Bằng tuyên dương khen thưởng của Quỹ Phạm Văn Trà năm 2022.


 

Ông Nguyễn Kim Triều -Phó giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bắc Ninh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Trong năm 2022 công tác GDNN được cấp ủy, chính quyền các cấp từ tỉnh đến cơ sở thường xuyên quan tâm chỉ đạo thực hiện, với những cơ chế, chính sách cụ thể tạo điều kiện thuận lợi, công bằng cho các cơ sở GDNN triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác đào tạo nhằm xây dựng nguồn lao động có tay nghề đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Triển khai công tác GDNN năm 2022, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bắc Ninh chủ động, phối hợp với các sở, ban, ngành chức năng tham mưu giúp UBND tỉnh ban hành các văn chỉ đạo công tác GDNN trên địa bàn tỉnh (bao gồm 05 kế hoạch, 05 quyết định, trong đó có 04 kế hoạch chỉ đạo phát triển GDNN đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045).


 

Ông Ngô Gia Vịnh - Phó trưởng phòng GDNN báo cáo đánh giá kết quả công tác GDNN năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác GDNN năm 2023

Công tác tuyên truyền về GDNN, nhất là tuyên truyền tư vấn công tác tuyển sinh, hướng nghiệp được quan tâm, trú trọng hơn và được thực hiện với nhiều hình thức phong phú đem lại kết quả thiết thực, tạo sự chuyển biến về nhận thức trong nhân dân và học sinh, từ đó tác động tích cực đến kết quả phân luồng, định hướng nghề nghiệp.

Tuyển sinh năm 2022 đã có những chuyển biến tích cực, đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch; các cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh tuyển sinh được 66.195 HSSV, trong đó trình độ CĐ: 4.728 SV, TC: 5.249 HS; sơ cấp: 42.202 học sinh, đào tạo dưới 3 tháng: 14.016 học sinh. Hầu hết các cơ sở GDNN đều xác định công tác tuyển sinh là nhiệm vụ trọng tâm, quyết định sự tồn tại và phát triển của cơ sở mình nên đã có nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp tích cực, thiết thực để thu hút học sinh vào học nghề; tích cực nâng cao chất lượng đào tạo để xây dựng, khẳng định thương hiệu và gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp để giới thiệu việc làm cho HSSV sau tốt nghiệp.

Chất lượng đào tạo GDNN ngày càng được cải thiện (tỷ lệ HSSV tốt nghiệp tìm được việc làm hoặc tự tạo việc làm có thu nhập ổn định đạt trên 80%). Tổng số người tốt nghiệp trong năm là 61.376 người, trong đó trình độ cao đẳng: 3.041 HSSV, trung cấp: 3.137 HSSV, sơ cấp: 43.122 học viên, dưới 3 tháng: 12.076 học viên.

Kết quả tham gia các kỳ thi, hội thi GDNN cấp quốc gia năm 2022 đạt kết quả thành tích cao, được các cấp, các ngành đánh giá cao. Kết quả thi đua: đã có 01 tập thể được đề nghị tặng cờ thi đua của Chính phủ; 01 tập thể được tặng cờ thi đua của UBND tỉnh; 08 tập thể và 14 cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen; 05 tập thể và 33 cá nhân được Giám đốc Sở LĐTBXH tặng giấy khen.

Công tác giám sát, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về GDNN được tăng cường, cơ bản các cơ sở GDNN chất hành tốt các quy định của pháp luật về GDNN trong công tác tuyển sinh, tổ chức đào tạo, cấp phát văn bằng chứng chỉ GDNN, thực hiện chính sách ưu đãi cho HSSV.


 

Ông Nguyễn Nhân Chinh - Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở trao Bằng tuyên dương, khen thưởng của Quỹ khuyến học Phạm Văn Trà năm 2022 cho 03 tập thể


 

Ông Nguyễn Nhân Chinh - Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở trao giấy khen cho 05 tập thể đạt thành tích xuất sắc năm 2022


 


 

Ông Nguyễn Kim Triều - Phó Giám đốc Sở trao giấy khen của Giám đốc Sở cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm 2022

Sau thời gian làm việc khẩn trương cùng các ý kiến tham luận tại Hội nghị, Hội đã thành công tốt đẹp. Phát huy kết quả đã đạt được trong năm 2022 cùng với sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, các ngành, sự vào cuộc của cả hệ thống cơ sở GDNN chúng tôi tin tưởng nhiệm vụ công tác GDNN năm 2023 đạt được nhiều thành công.