Hội nghị triển khai công tác kiểm tra của đội 178 tỉnh Bắc Ninh

11/11/2021 08:01 Số lượt xem: 88

Thực hiện Quyết định số 628/QĐ-UBND ngày 27/5/2021 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc kiện toàn Đội kiểm tra liên nghành phòng, chống tệ nạn mại dâm tỉnh Bắc Ninh.

Ngày 9/1/2021, tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ của Đội kiểm tra liên ngành phòng, chống mại dâm (Đội 178) tỉnh Bắc Ninh thực hiện công tác kiểm tra theo kế hoach số 240/KH-SLĐTBXH ngày 01/11/2021 Kiểm tra năm 2021 của Đội 178 đã được UBND tỉnh Bắc Ninh phê duyệt ngày 4/11/2021.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đoàn Xuân Thanh - Phó giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, tham dự hội nghị có Lãnh đạo Phòng PC 02, PC04 Công an tỉnh Bắc Ninh cùng toàn thể thành viên của Đội 178 tỉnh.


Đồng chí Đoàn Xuân Thanh phát biểu và chỉ đạo hoạt động Đội kiểm tra liên ngành 178

Theo đó Đội 178 tập trung kiểm các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm; đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ thực hiện đúng các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh và công tác phòng chống dịch covid -19 tại cơ sở kinh doanh.

Nguồn: BTXH&PCTNXH