Bắc Ninh đảm bảo thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trong dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn năm 2024

27/02/2024 15:24 Số lượt xem: 201


 

Hội nghị hướng dẫn công tác đảm bảo an sinh xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn

Thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 23/11/2023 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024; Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 15/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; Công văn số 5601/LĐTBXH-VP ngày 28/12/2023 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc tăng cường công tác bảo đảm an sinh xã hội, an toàn trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024; Công điện số 03/CĐ-TTg ngày 14/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc chăm lo đời sống, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân và người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024

Tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Chỉ thị số 31- CT/TU ngày 05/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức tết Giáp Thìn năm 2024; Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 26/12/2023 của UBND tỉnh về tổ chức đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Theo đó yêu cầu các cấp, các ngành tập trung thực hiện đảm bảo công tác chăm lo đời sống, an sinh xã hội đối với người dân trên địa bàn, công tác đảm bảo an sinh xã hội dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 cho người có công với cách mạng, các đối tượng chính sách, người nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng bảo trợ xã hội đã được thực hiện hiệu quả, vui tươi, đầm ấm, thiết thực. Đến nay, toàn tỉnh tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 100.641 đối tượng, tổng kinh phí là 66.504.086.000đ. Thực hiện kịp thời việc chi trả lương hưu và trợ cấp tháng 01 và tháng 02 trước tết cho gần 110.000 đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội theo đúng tinh thần tại Công điện của Chính phủ và Bộ Lao động- TB và XH.- Tổ chức 09 đoàn Lãnh đạo tỉnh thăm và tặng quà trực tiếp các đối tượng tại các trung tâm, đơn vị và các huyện, thị xã, thành phố, trong đó 11 đơn vị tập thể với tổng kinh phí 27.500.000đ; thăm trực tiếp 40 đối tượng gồm: đại diện Mẹ VNAH, người có công, hộ nghèo, người cao tuổi tại địa phương, mức quà tặng 2.500.000đ (trong đó quà bằng tiền mặt 2.000.000đ/người, quà hiện vật trị giá 500.000đ/người.

- Công tác chăm lo Tết cho người có công với cách mạng: Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Lao động – TB và XH về tổ chức thực hiện tặng quà của Chủ tịch nước cho người có công với cách mạng, cùng với sự tích cực, chủ động bố trí ngân sách và từ nguồn vận động nguồn lực xã hội hóa, việc thăm hỏi tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thình đã được thực hiện đảm bảo kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng. Quà tặng người có công và than nhân người có công với 82.064 lượt người, 07 tập thể với tổng kinh phí gần 57 tỷ đồng (trong đó quà Chủ tịch nước là gần 24.500 lượt người, kinh phí gần 8 tỷ đồng, quà từ ngân sách tỉnh trên 29.500 lượt người với kinh phí trên 33,1 tỷ đồng, quà từ ngân sách huyện trên 19.600 lượt người, kinh phí gần 9,3 tỷ đồng, cấp xã trên 8.100 lượt người, số kinh phí thực hiện gần 2,3 tỷ đồng

- Công tác hỗ trợ Tết cho người nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn được quan tâm: Quà tặng đối với hộ nghèo, cận nghèo và bảo trợ xã hội: 9.541 lượt người với kinh phí thực hiện 9.998.750đ; Chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi với 3.206 lượt người, kinh phí là 1.327.986.000đ; trên 2.800 lượt trẻ em với số tiền trên 1.2 tỷ đồng, trong đó từ nguồn ngân sách trên 982 triệu, nguồn xã hội hoá: trên 240 triệu đồng

- Các hoạt động đảm bảo chăm lo Tết cho người lao động:  Những ngày giáp Tết, Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo các cấp Công đoàn trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên và người lao động với 296.890 lượt người, tổng số tiền hỗ trợ là gần 59, 3 tỷ đồng (trong đó: Quà bằng tiền mặt: 12.699 lượt người, số tiền trên 8 tỷ đồng, quàn hiện vật là trên 13 tỷ đồng, hỗ trợ vé xe/tàu/máy bay: 19.463 lượt người, số tiền trên 3.7 tỷ đồng, bố trí xe về quê đón tết: 25 chuyến với 848 lượt người, số tiền thực hiện là 52 triệu, các hoạt động khác thu hút 193.185 lượt người tham dự, kinh phí gần 34,2 tỷ đồng. Tổ chức 05 Chương trình “Tết Sum vầy- Xuân gắn kết; Ngày hội công nhân - Chợ Tết Công đoàn năm 2024” (trong đó cấp tỉnh 01, cấp huyện 04) với 20.168 lượt người tham dự, trao tặng quà cho 6.808 người với tổng kinh phí 4.833.400.000đ, mức bình quần là 500.000đ/suất. Trao tặng 05 mái ấm công đoàn với số tiền là 250 triệu đồng.

- Tiền lương, thưởng Tết cho công nhân, người lao động: Thường xuyên đôn đốc các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện các chế độ tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động theo nội dung đã thỏa thuận; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động, tạo mối quan hệ lao động hài hòa, tránh xảy ra tranh chấp lao động, đình công. Qua số liệu báo cáo của các doanh nghiệp cho thấy tình hình tiền lương năm 2023: Tiền lương bình quân trong các loại hình doanh nghiệp có báo cáo là 8,88 triệu đồng/người/tháng; tiền lương cao nhất nằm trong khu vực FDI mức 467 triệu đồng/người/tháng. Mức thưởng Tết dương lịch bình quân trong các doanh nghiệp báo cáo là 1,03 triệu đồng/người, cao nhất nằm trong khối doanh nghiệp dân doanh với mức thưởng là 190,5 triệu đồng/người. Mức thưởng Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 bình quân trong các doanh nghiệp báo cáo là 6,71 triệu đồng/người, cao nhất nằm trong khối doanh nghiệp FDI với mức thưởng là 390 triệu đồng.

- Tình hình biến động thị trường lao động, việc làm sau trước, trong và sau Tết Nguyên Đán.

 Lũy kế đến ngày 31/12/2023, trên địa bàn tỉnh có 22.128 doanh nghiệp (1.297 doanh nghiệp trong KCN) với tổng số vốn điều lệ đăng ký hơn 388.933 tỷ đồng. Trong đó, có 18.048 doanh nghiệp đang hoạt động, với tổng số vốn điều lệ hơn 356.733 tỷ đồng; vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp đạt hơn 19,77 tỷ đồng. Tổng số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh khoảng 423.203 người, trong đó các khu công nghiệp Bắc Ninh đang sử dụng 294.127 lao động. Trong tổng số lao động đang sử dụng có 85.000 người địa phương (chiếm 28,89%), lao động nữ 162.335 người (chiếm 55,18%), lao động nước ngoài 6.945 người (chiếm 2,365%). Tính đến 14 giờ 51 phút ngày 20:02/2023, các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh so người lao động quay trở lại làm việc đạt 99,3%, doanh nghiệp ngoài KCN có lao động quay trở lại làm việc đạt 99,1%

Theo dự đoán của doanh nghiệp, số còn lại sẽ nhảy việc từ công ty này sang công ty khác có mức lương và chế độ tốt hơn hoặc do lý do bận việc gia đình./.

Kiều Hương-Phó CVP Sở LĐTBXH