Mã số Tên thủ tục
298421 Cấp giấy phép bưu chính
298425 Cấp văn bản xác nhận văn bản thông báo hoạt động bưu chính
301671 Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn
301677 Cấp lại xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được
301685 Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính
301692 Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được
301697 Văn bản chấp thuận vị trí xây dựng, lắp đặt trạm thu phát sóng thông tin di động (BTS)
301714 Thông báo thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng
301728 Thông báo thay đổi tên miền trang thông tin điện tử (trên internet), kênh phân phối trò chơi (trên mạng viễn thông di động), thể loại trò chơi (G2, G3, G4)
301740 Thông báo thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng
301742 Thông báo thay đổi trụ sở chính nhưng vẫn trong cùng một tỉnh, thành phố, văn phòng giao dịch, địa chỉ cho thuê máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng
301754 Thẩm định thiết kế sơ bộ đối với các dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin (dự án nhóm B, C) sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước do UBND cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư
301756 Cấp giấy phép họp báo
301773 Cấp giấy phép xuất bản bản tin
302101 Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm
302114 Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh
302123 Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh.
495212 Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm
495214 Đăng ký lại hoạt động phát hành xuất bản phẩm
495217 Thủ tục thẩm định dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin (dự án nhóm B, C) sử dụng nguồn vốn Nhà nước do cấp tỉnh quản lý
495222 Thẩm định, phê duyệt thiết kế thi công và tổng dự toán dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin (dự án nhóm B, C) sử dụng nguồn vốn Nhà nước do cấp tỉnh quản lý
495231 Thủ tục phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn Nhà nước do cấp tỉnh quản lý
522974 Thay đổi nội dung giấy phép xuất bản bản tin
522978 Cấp phép đặt văn phòng đại diện của cơ quan báo chí
522980 Cấp phép hoạt động của phóng viên thường trú của cơ quan báo chí
530822 Thông báo thay đổi chủ sở hữu, địa chỉ trụ sở chính của tổ chức, doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp
542938 Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính, văn phòng giao dịch, địa chỉ đặt hoặc cho thuê máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng
542940 Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp trò chơi điện tử G1 trên mạng do chia tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên
542941 Thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng đã được phê duyệt
542944 Thông báo thay đổi tên miền khi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên trang thông tin điện tử (trên Internet), kênh phân phối trò chơi (trên mạng viễn thông di động); thể loại trò chơi (G2, G3, G4); thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng
542945 Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên
542946 Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp (địa phương)
542966 Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp
542967 Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp
542968 Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp
542970 Cấp giấy phép hoạt động in
542971 Cấp lại giấy phép hoạt động in
542972 Đăng ký hoạt động cơ sở in
542973 Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in
542974 Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu
542976 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
542979 Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
542980 Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
542986 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
565447 Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm
565515 Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm (địa phương)
565521 Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm (địa phương)
565523 Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài
565526 Cho phép họp báo (trong nước) - địa phương
565538 Cho phép họp báo (nước ngoài) - địa phương