Mã số Tên thủ tục
298421 Cấp giấy phép bưu chính
298425 Cấp văn bản xác nhận văn bản thông báo hoạt động bưu chính
301671 Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn
301677 Cấp lại xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được
301685 Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính
301692 Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được
301697 Văn bản chấp thuận vị trí xây dựng, lắp đặt trạm thu phát sóng thông tin di động (BTS)
301714 Thông báo thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng
301728 Thông báo thay đổi tên miền trang thông tin điện tử (trên internet), kênh phân phối trò chơi (trên mạng viễn thông di động), thể loại trò chơi (G2, G3, G4)
301740 Thông báo thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng
301742 Thông báo thay đổi trụ sở chính nhưng vẫn trong cùng một tỉnh, thành phố, văn phòng giao dịch, địa chỉ cho thuê máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng
301754 Thẩm định thiết kế sơ bộ đối với các dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin (dự án nhóm B, C) sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước do UBND cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư
301756 Cấp giấy phép họp báo
301773 Cấp giấy phép xuất bản bản tin
302101 Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm
302114 Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh
302123 Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh.
495212 Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm
495214 Đăng ký lại hoạt động phát hành xuất bản phẩm
495217 Thủ tục thẩm định dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin (dự án nhóm B, C) sử dụng nguồn vốn Nhà nước do cấp tỉnh quản lý