TPBN tổ chức đối thoại nhằm giải đáp các ý kiến, thắc mắc trong quá trình GPBM, hỗ trợ dự án Đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp trạm bơm Hữu Chấp (Đợt 2).

10/06/2019 16:22 Số lượt xem: 247

Sáng 10/6, tại Nhà văn hóa thôn Hữu Chấp, xã Hòa Long. UBND thành phố Bắc Ninh tổ chức hội nghị đối thoại nhằm giải đáp các ý kiến, thắc mắc trong quá trình GPBM, hỗ trợ dự án Đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp trạm bơm Hữu Chấp (Đợt 2). Đồng chí Nguyễn Song Hà, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị. Cùng tham dự có lãnh đạo phòng ban chuyên môn của thành phố và các hộ có đất bị thu hồi tại dự án.

Dự án Đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp trạm bơm Hữu Chấp (Đợt 2) có tổng diện tích đất thu hồi là 4.418,0 m2 của 31 hộ dân thôn Hữu Chấp, xã Hòa Long. Dự án được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1463 ngày 31/10/2016. Đơn giá bồi thường, hỗ trợ căn cứ theo các Quyết định của UBND tỉnh, đối với đất nông nghiệp giao lâu dài là 439.000 đồng/m2 (tương đương 158.040.000 đồng/sào), đất nông nghiệp tạm giao là 79.000 đồng/m2 (tương đương 28.440.000 đồng/sào).

Tại buổi đối thoại, đa số người dân thôn Hữu Chấp, xã Hòa Long đồng tình ủng hộ chủ trương của nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp trạm bơm Hữu Chấp. Tuy nhiền vẫn còn một số kiến nghị về đơn giá bồi thường; hỗ trợ quỹ đất tái định cư cho các hộ dân…

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Song Hà kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Song Hà, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố khẳng định: Dự án Đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp trạm bơm Hữu Chấp thuộc nhóm công trình phúc lợi công cộng, do đó các chế độ, chính sách giải phóng mặt bằng đã được thành phố thực hiện đúng quy định của Nhà nước, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Để dự án tiếp tục được triển khai theo đúng tiến độ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các phòng ban, đơn vị của thành phố theo chức năng thực hiện nhiệm vụ đã được phân công. Các hộ dân thôn Hữu Chấp có đất bị thu hồi tại dự án tiếp tục đồng thuận, ủng hộ, tích cực phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chuyên môn của thành phố, tạo điều kiện thuận lợi để dự án sớm triển khai thi công, hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra./.

Trần Doanh- Đài phát thanh thành phố Bắc Ninh