TPBN tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ các HTX và quỹ tín dụng nhân dân

19/04/2019 16:23 Số lượt xem: 184

Ngày 19/4, tại hội trường Khách sạn Kinh Bắc, UBND thành phố Bắc Ninh tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ các HTX và quỹ tín dụng nhân dân. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Song Hà, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Trong buổi tập huấn, các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản như: Kỹ năng phát triển HTX bền vững; kỹ năng tiếp thị và quản lý tài chính của HTX; kỹ năng lãnh đạo, quản lý quỹ hiệu quả; vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở. Các chuyên đề phục vụ cho công tác quản lý, điều hành Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở trong tình hình hiện nay như: quản trị điều hành hiệu quả Quỹ tín dụng nhân dân; cơ cấu tổ chức Quỹ tín dụng nhân dân; các quy định đảm bảo an toàn hoạt động; phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro của Quỹ tín dụng nhân dân, những nguyên nhân rủi ro tín dụng, chính sách ma-két-tinh, huy động vốn, cho vay và nhân sự. Bên cạnh đó, các học viên được nắm bắt một số điểm mới của Luật HTX và các văn bản liên quan.

Buổi tập huấn

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý HTX và Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở, từ đó các học viên sẽ là những nhân tố tích cực xây dựng hệ thống HTX và Quỹ tín dụng nhân dân vững mạnh; phát huy tốt vai trò phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân ở khu vực nông thôn, góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu chương trình quốc gia về xây dựng NTM trên địa bàn./.

Trần Doanh - Quang Nghiệp- Đài phát thanh thành phố Bắc Ninh