Quán triệt, triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn về Đại hội Đảng bộ các cấp

14/10/2019 17:23 Số lượt xem: 211

Ngày 11/10, tại Trung tâm văn hóa thể thao, Thành ủy Bắc Ninh tổ chức Hội nghị quán triệt triển khai Chỉ thị số 35 ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, kế hoạch của tỉnh ủy, Thành ủy về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng và các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng. Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh dự chỉ đạo. Cùng dự có Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương; Lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy; Đồng chí Vũ Chí Kiên, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Đồng chí Trần Đức Điện, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Bài viết quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trong “Chuẩn bị và tổ chức thật tốt Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. Kết luận số 55 ngày 15/8/2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng. Thông qua kế hoạch của ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXII và Đại hội các chi đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 – 2025. Quán triệt các văn bản của Trung ương về công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Quy định số 126 ngày 28/2/2018 của Bộ chính trị “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”. Hướng dẫn số 19 ngày 12/9/2019 của Ban Tổ chức Trung ương về thực hiện một số Điều trong Quy định số 126 của Bộ Chính trị.

Hội nghị thông qua Kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXII và Đại hội các Chi bộ, Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020 -2025. Theo đó, Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở bắt đầu từ tháng 1/2020, hoàn thành trước 29/2/2020; Đại hội đảng viên hoặc Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ sở, Đại hội Chi bộ cơ sở bắt đầu từ tháng 4/2020, hoàn thành trước 30/6/2020; Đại hội đại biểu thành phố hoàn thành trước 31/8/2020. Thời gian tổ chức Đại hội điểm đối với Đảng bộ cấp cơ sở vào đầu quý I năm 2020 (Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở được chọn làm điểm hoàn thành trước ngày 15/12/2019). Ban Thường vụ Thành ủy chọn Đảng bộ phường Ninh Xá, Đảng bộ Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh, Chi bộ Trường THPT Hàn Thuyên tiến hành Đại hội điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo chung; chọn 10-20% tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc thực hiện thí điểm chủ trương Đại hội trực tiếp bầu Bí thư cấp ủy trong số các đồng chí trúng cử Ban Chấp hành.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy kết luận Hội nghị

Kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy Vương Quốc Tuấn đặc biệt nhấn mạnh mục đích, ý nghĩa quan trọng của vấn đề quán triệt triển khai nội dung Chỉ thị của Bộ Chính trị và Kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng các cấp. Các cấp ủy cần rà soát, bổ sung, nâng cao chất lượng cán bộ cấp ủy; Thành lập các Tiểu ban phục vụ Đại hội; phân công Ủy viên Thường vụ, cấp ủy viên chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra Chi bộ trực thuộc. Trong quá trình lãnh đạo công tác chuẩn bị Đại hội phải đồng thời lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng và Nghị quyết của Trung ương về xây dựng chỉnh đốn Đảng.                            

Thúy Nga- (Đài Phát thanh TPBN)