KH tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Ngày toàn dân PCCC" (ngày 4/10) và "Tháng an toàn PCCC" (tháng 10/2020)

25/09/2020 16:44 Số lượt xem: 143
Nguồn: UBND thành phố