Kế hoạch xét tuyển viên chức làm việc tại đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố Bắc Ninh đợt 2 năm 2020

01/07/2020 08:50 Số lượt xem: 253

Nội dung chi tiết xem tại đây:

Phụ lục đính kèm:

- Mẫu phiếu tuyển dụng: Tải về tại đây:

- Bìa hồ sơ tuyển dung: Tải về tại đây: 

Admin
Nguồn: Phòng Nội vụ