Hội nghị BCH Đảng bộ Thành phố lần thứ 20

11/10/2019 10:46 Số lượt xem: 133

Ngày 10/10, Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Ninh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 20, bàn và thống nhất một số nội dung quan trọng. Đồng chí Vương Quốc Tuấn, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh chủ trì hội nghị. Dự Hội nghị có đồng chí Vũ Chí Kiên, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Trần Đức Điện, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Lãnh đạo Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy; Các đồng Ủy viên BCH Đảng bộ thành phố khóa XXI; Lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Thành ủy và Bí thư Đảng ủy 19 phường, xã.

Hội nghị đã bàn và thống nhất 9 nội dung quan trọng bao gồm: Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020; Báo cáo đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm2019; Thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, xây dựng dự toán năm 2020; Vấn đề triển khai đầu tư xây dựng bãi đỗ xe kết hợp vườn hoa công viên; Kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020 và chiến đấu phòng thủ năm 2019; Những công việc Ban Thường vụ Thành ủy tập trung giải quyết trong quý III/2019; Quy trình xem xét, thi hành kỷ luật và giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng của Thành ủy, BTV Thành ủy; Quy trình kiểm tra của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy; Kế hoạch Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trong 9 tháng đầu năm, dưới sự lãnh chỉ đạo toàn diện, có hiệu quả của Thành ủy, sự vào cuộc tích cực của UBND và các phòng, ban, thành phố Bắc Ninh đã đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực phát triển kinh tế văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng. Đặc biệt là việc thực hiện chủ đề công tác năm “Toàn dân chung tay hành động vì môi trường sạch, nâng cao chất lượng hạ tầng đô thị và đời sống văn hóa của nhân dân” và 5 quyết tâm chính trị với 16 mục tiêu chủ yếu. Trồng mới 15.200 cây xanh đô thị, xây mới và sửa chữa 8 trường, khởi công 3 trường học, cải tạo 100% đèn chiếu sáng đạt chuẩn. Thống nhất 110 điểm tập kết trung chuyển rác thải sinh hoạt, trong đó có 8 điểm đã được quy hoạch xây dựng. Bàn giao đưa vào sử dụng trung tâm văn hóa thể thao vườn hoa khu vui chơi phường Đáp Cầu; đầu tư xây dựng Trung tâm văn hóa thể thao phường Kinh Bắc và tập trung giải phóng mặt bằng xây dựng 9 Trung tâm văn hóa thể thao các phường, xã. Thành phố đã triển khai đầu tư 11 điểm đỗ xe tĩnh, tổng diện tích dự kiến xây dựng 110 bãi đỗ xe tĩnh là 49,85ha.

Kinh tế tiếp tục có bước tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 11,7%, tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn ước đạt gần 23.000 tỷ đồng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 22.000 tỷ đồng, giá trị sản xuất công nghiệp và xây dựng ước đạt 86.645 tỷ đồng, nông lâm thủy sản đạt 450 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước 9 tháng ước thực hiện trên 4.000 tỷ đồng; thu ngân sách thành phố 2.225 tỷ đồng, đạt 142% dự toán; Tổng chi ngân sách thành phố 1.489 tỷ đồng. Sự nghiệp giáo dục đào tạo có bước tiến vững chắc, giữ vững danh hiệu lá cờ đầu toàn tỉnh. Lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm chú trọng, an ninh chính trị trật an toàn xã hội ổn định

Tại Hội nghị, các đại biểu đã dành thời gian thảo luận đóng góp ý kiến đối với công tác lãnh chỉ đạo điều hành của UBND thành phố và các phòng ban. Trên cơ sở đó đề xuất giải pháp nhằm hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2019 và một số chủ trương lớn năm 2020; Tháo gỡ khó khăn trong vấn đề giải phóng mặt bằng và dự án xây dựng cơ bản, thực hiện công tác vệ sinh môi trường, xây dựng bãi đỗ xe tĩnh, giải áp phan và mở rộng mặt cắt một số tuyến đường; Giải pháp nâng cao hiệu lực quản lý trên lĩnh vực văn hóa thông tin, thể dục thể thao, y tế giáo dục, xây dựng nếp sống văn minh đô thị….

Ảnh: Đ/c Vương Quốc Tuấn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy kết luận Hội nghị

Kết luận Hội nghị, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh yêu cầu cấp ủy Đảng, Chính quyền từ thành phố đến cơ sở tập trung thực hiện một số nhiệm vụ cơ bản như: Tiếp tục thực hiện chủ đề năm 2019 và quyết tâm chính trị, rà soát trồng bổ sung hoàn thiện hệ thống cây xanh đô thị. Yêu cầu các phường xã đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng triển khai xây dựng Trung tâm văn hóa thể thao. Đối với vấn đề xây dựng bãi đỗ xe tĩnh, các địa phương phối hợp với Phòng QLĐT khảo sát các điểm phù hợp để xúc tiến xây dựng theo tiến độ kế hoạch; giao phòng Quản lý đô thị xây dựng ban hành hướng dẫn quản lý vận hành bãi đỗ xe tĩnh. Công trình vệ sinh các trường học đã hoàn thiện được 70% vào thời điểm  trước năm học mới, 30% còn lại các địa phương cần xúc tiến xây dựng hoàn thiện trong năm 2019. Thành phố đã có các giải pháp quyết liệt trong công tác vệ sinh môi trường, do đó các đồng chí Bí thư Đảng ủy cơ sở phải chịu trách nhiệm trực tiếp trước Ban Thường vụ Thành ủy nếu để tồn tại các bãi tập kết rác thải tự phát.

Đồng chí Bí thư Thành ủy đặc biệt nhấn mạnh một số chủ trương thành phố tập trung lãnh chỉ đạo trong thời gian tới: UBND thành phố chỉ đạo các phường xã rà soát lựa trọn một số tuyến đường trải áp phan, mở rộng mặt cắt và nâng cấp hệ thống cống cấp 3. Bên cạnh sự quan tâm đầu tư của thành phố, UBND các xã phường cần có sự chủ động trong việc tạo hiệu ứng văn minh đô thị bằng các công trình chỉnh trang, lắp đặt đèn trang trí và xây dựng vườn hoa, khu vui chơi công cộng. Đồng chí Vương Quốc Tuấn yêu cầu Ban CHQS thành phố và các phường xã tăng cường công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2020 đảm bảo nghiêm túc, công khai, dân chủ, đúng quy định của pháp luật với chất lượng cao.

Hội nghị đã tiến hành bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban kiểm tra khóa XXI nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Thúy Nga- (Đài Phát thanh TPBN)