HĐND phường Đại Phúc khóa XXI tổ chức Kỳ họp thứ 11

01/07/2020 08:19 Số lượt xem: 114

Ngày 30/6, HĐND phường Đại Phúc  khóa XXI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tổ chức kỳ họp thứ 11 đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020, đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Về dự có đồng chí Nguyễn Thanh Mai, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố.

6 tháng đầu năm 2020, dưới sự chỉ đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền, tình hình kinh tế, xã hội trên địa bàn phường Đại Phúc tiếp tục có bước phát triển ổn định. Kinh tế chuyển dịch theo hướng đô thị, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ. Tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm ước đạt trên 49 tỷ đồng đạt 28,83% dự toán giao, trong đó thu ngân sách phường ước đạt trên 5 tỷ đồng đạt 61,8% dự toán giao, chi ngân sách ước đạt trên 11 tỷ đồng đạt 137,8% dự toán giao. Công tác quy hoạch, xây dựng cơ bản, quản lý đô thị, tài nguyên môi trường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm được quan tâm thực hiện đạt nhiều kết quả. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ. An sinh xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội giữ vững ổn đinh, quốc phòng – an ninh được tăng cường, củng cố...

Với tinh thần tập trung, dân chủ, kỳ họp đã tiến hành miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND phường Đại Phúc đối với bà Nguyễn Thị Tuyến. Đồng thời, bỏ phiếu bầu bổ sung bà Đỗ Thị Minh Tâm, Công chức Văn phòng HĐND - UBND giữ chức Phó Chủ tịch UBND phường Đại Phúc nhiệm kỳ 2016 - 2021. Chức danh bầu bổ sung đều có sự tín nhiệm cao với số phiếu đạt tỷ lệ 100%. Kỳ họp cũng thông qua 06 Nghị quyết quan trọng.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu chỉ đạo

Phát biểu tại kỳ họp, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thanh Mai chúc mừng đồng chí tân Phó Chủ tịch UBND phường Đại Phúc, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Với trọng trách, cương vị mới, Phó Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị đồng chí tiếp tục học tập, hết lòng, dốc sức vào công cuộc xây dựng, phát triển quê hương. Đồng thời gìn giữ, vun đắp, xây dựng sự đoàn kết nhất trí, ý thức trách nhiệm trong công việc và hết lòng phục vụ nhân dân.

Để hoàn thành trọng trách được giao, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị Đảng ủy, HĐND, UBND phường Đại Phúc thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo của Thành ủy, UBND; các Nghị quyết của HĐND thành phố và Nghị quyết HĐND phường đã đề ra. Tiếp tục tập trung hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh  - quốc phòng trong 6 tháng cuối năm 2020 và những năm tiếp theo./.

Trần Doanh- Đài phát thanh thành phố Bắc Ninh