Bế mạc kỳ họp thứ mười hai HĐND Thành phố khóa XXI

12/12/2019 10:30 Số lượt xem: 150

Ngày 11/12, tại Trung tâm văn hóa thể thao thành phố, HĐND thành phố khóa XXI đã tổ chức phiên Bế mạc Kỳ họp thứ Mười hai. Dự phiên Bế mạc có đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; đồng chí Trần Đức Điện, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; đại diện các phòng ban thành phố, lãnh đạo các phường cùng các ông bà đại biểu HĐND thành phố khóa XXI. Đồng chí Vũ Chí Kiên, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, đồng chí Cáp Văn Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố, đồng chí Nguyễn Thanh Mai, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Chủ tọa kỳ họp.

Tòan cảnh Kỳ họp

Tại phiên Bế mạc, Kỳ họp đã nghe tổng hợp kết quả thảo luận, tham luận, chất vấn và trả lời chất vấn của cơ quan chuyên môn thành phố. Các ý kiến có trọng tâm, trọng điểm, thể hiện rõ vai trò trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan đơn vị và cơ sở. Một số ý kiến đề nghị thành phố có giải pháp quyết liệt trong chỉ đạo xây dựng 14 TTVH phường; Cải tạo các chợ và chuyển đổi mô hình các chợ hoạt động không hiệu quả; Tiếp tục có chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi; Tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ dự án DCDV; Tăng cường quản lý nhà nước trên lĩnh vực quản lý đất đai, trật tự đô thị, kiên quyết xử lý đối với những trường hợp tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp, tái lấn chiếm vỉa hè lòng đường; Triển khai đồng bộ các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường làng nghề; Nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo…

 

Đồng chí Trần Đức Điện, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố phát biểu tại Kỳ họp

Thay mặt Ủy ban nhân dân thành phố, đồng chí Trần Đức Điện, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố tiếp thu giải trình một số ý kiến của các đại biểu đưa ra tại kỳ họp. Đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm mà UBND thành phố sẽ tập trung thực hiện trong thời gian tới nhằm giải quyết có hiệu quả những ý kiến kiến nghị của cử tri cũng như thực hiện thắng lợi các chương trình mục tiêu, chủ đề công tác năm 2020 và 5 quyết tâm chính trị của thành phố.

Đồng chí Vũ Chí Kiên, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Chủ tịch HĐND thành phố Bế mạc Kỳ họp

Đồng chí Vũ Chí Kiên, Chủ tịch HĐND thành phố đánh giá cao những ý kiến chất vấn tại Kỳ họp đã đi vào trọng tâm, phản ánh đúng thực trạng những vấn đề phát sinh tại cơ sở. Đồng thời nhấn mạnh sự quan tâm lãnh đạo của tỉnh và sự nỗ lực của các cấp các ngành trong việc hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ năm 2019, một số biện pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc về nhân lực, kinh phí và điều kiện khách quan khác. UBND, Ủy ban MTTQ thành phố, các ngành, các cấp cần tăng cường công tác quản lý chỉ đạo và điều hành, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp đã đề ra; Đẩy mạnh tuyên truyền vận động nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân trong việc khắc phục khó khăn, tận dụng có hiệu quả mọi thời cơ để phát huy tốt nhất tiềm năng, lợi thế phát triển trên mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng.

Biểu quyết thông qua Nghị quyết Kỳ họp

Các đại biểu tham dự kỳ họp đã biểu quyết nhất trí thông qua 6 Nghị quyết về  mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020;  Dự toán ngân sách và phân bổ ngân sách cấp thành phố năm 2020; Sử dụng nguồn tăng thu ngân sách phân bổ cho các nhiệm vụ thường xuyên, hỗ trợ cho ngân sách phường; Nghị quyết về hỗ trợ sản xuất nông nghiệp năm 2020; Hỗ trợ 50% kinh phí giải phóng mặt bằng xây dựng Trung tâm văn hóa thể thao các phường; Nghị quyết về chương trình các kỳ họp HĐND thành phố năm 2020.

Sau 2 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc và hiệu quả, kỳ họp thứ 12 HĐND thành phố khóa XXI đã thành công tốt đẹp. Ủy ban nhân dân thành phố và các phường, phòng, ban chuyên môn của thành phố sẽ nghiêm túc triển khai thực hiện các Nghị quyết đã được kỳ họp thông qua, nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân nhằm tận dụng có hiệu quả mọi thời cơ để phát huy tốt nhất tiềm năng, lợi thế phát triển trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng đô thị Bắc Ninh văn minh hiện đại.

Thúy Nga- (Đài Phát thanh TPBN)