Truy cập nội dung luôn
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ, LẤY QUẢN LÝ TRẬT TỰ ĐÔ THỊ LÀ KHÂU ĐỘT PHÁ

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2644

Đã truy cập : 43097334

Huyện Gia Bình có 14 đơn vị hành chính gồm: 01 thị trấn (thị trấn Gia Bình) và 13 xã (Đại Bái, Quỳnh Phú, Lãng Ngâm, Đông Cứu, Giang Sơn, Song Giang, Xuân Lai, Đại Lai, Nhân Thắng, Bình Dương, Thái Bảo, Vạn Ninh, Cao Đức). Với tổng diện tích tự nhiên là 10.779,81 ha, chiếm 13,1% diện tích tự nhiên toàn tỉnh.