Truy cập nội dung luôn

Nhiệm kỳ 2015-2020, xã An Thịnh (huyện Lương Tài) là một trong những địa phương hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu trên mọi lĩnh vực kinh tế, văn hóa, đời sống.  Trong đó, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) xây dựng “Khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt tập trung” của huyện được Đảng bộ, chính quyền xã đặc biệt quan tâm, chỉ đạo quyết liệt.

Chuyên mục Chuyên mục

Thời tiết ngày 17/07/2020

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2712

Đã truy cập : 43712400