Thuận Thành: Tập huấn kiến thức pháp luật về buôn bán thuốc bảo vệ thực vật, phân bón và giống cây trồng

24/09/2020 08:50 Số lượt xem: 179
Vừa qua, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Thuận Thành phối hợp Phòng Thanh tra pháp chế (Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh) tổ chức lớp tập huấn kiến thức pháp luật về buôn bán thuốc bảo vệ thực vật, phân bón và giống cây trồng cho 50 chủ đại lý, cửa hàng kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, phân bón và giống cây trồng trên địa bàn huyện.
Các chủ đại lý, cửa hàng được thông tin, giới thiệu các thông tư, nghị định liên quan điều kiện kinh doanh, quy định quản lý thuốc bảo vệ thực vật, phân bón và giống cây trồng. Qua đó, giúp các học viên nâng cao nhận thức việc chấp hành các quy định về điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật, phân bón và giống cây trồng. Đồng thời, nâng cao kiến thức chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật, kỹ thuật an toàn hóa chất… trên cơ sở đó các đại lý cửa hàng tuyên truyền hướng dẫn đến người sử dụng thuốc lựa chọn các sản phẩm thuốc an toàn hiệu quả, hạn chế sự nguy hiểm do sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong danh mục cấm sử dụng tại Việt Nam, góp phần ổn định năng suất, chất lượng của các loại cây trồng đồng thời nâng cao sức khỏe cộng đồng và bảo vệ môi trường.
Nguyễn Tuấn
Nguồn: Báo Bắc Ninh