Sơ kết 3 năm thực hiện thí điểm đổi mới tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, sở, phòng

27/04/2020 21:01 Số lượt xem: 224
Sáng 27/4, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 3 năm thực hiện Đề án “Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng”. Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang kết luận tại điểm cầu Bắc Ninh.

Tại điểm cầu Bắc Ninh, đồng chí Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Thời gian qua, Bộ Nội vụ đã phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức Trung ương chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án, trong đó, hướng dẫn cụ thể về đối tượng, hồ sơ tổ chức thi tuyển lãnh đạo, quản lý, quy trình, thủ tục thi tuyển và xác định người trúng tuyển. Sau 3 năm thực hiện Đề án, có 12/14 cơ quan Trung ương thuộc diện thí điểm đã tổ chức thi tuyển với 29 chức danh cán bộ, lãnh đạo, quản lý cấp vụ và cấp phòng, trong đó, có 42 ứng viên trúng tuyển. Tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có 17/22 địa phương thuộc diện thí điểm, đã tổ chức thi tuyển 86 chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp sở và cấp phòng, có 368 ứng viên trúng tuyển.

Trong quá trình thực hiện Đề án còn một số hạn chế như: Nội dung thi tuyển chưa đầy đủ, có những điểm chưa cụ thể, rõ ràng; sự phối hợp giữa các cơ quan được giao nhiệm vụ thực hiện Đề án có lúc chưa chặt chẽ; nhiều cơ quan, đơn vị được chọn thí điểm còn lúng túng trong triển khai thực hiện, thời gian thực hiện kéo dài ảnh hưởng đến các hoạt động khác của cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, chưa kết hợp chặt chẽ việc thi tuyển chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý với việc xây dựng vị trí việc làm; việc thí điểm thi tuyển lãnh đạo, quản lý chưa thu hút đông đảo cán bộ, công chức tham gia…

Kết luận tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân nhấn mạnh, việc tuyển chọn cán bộ thông qua thi tuyển là cách làm mới để lựa chọn người có đủ phẩm chất, năng lực vào các vị trí, nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ, vì vậy, việc triển khai Đề án cần đảm bảo khách quan, minh bạch, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Các địa phương cần rà soát kỹ các chức danh dự kiến thi tuyển, xây dựng tiêu chuẩn điều kiện đối với từng chức danh cụ thể để chủ động triển khai hiệu quả trong thời gian tới.

Kết luận tại điểm cầu Bắc Ninh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang cho biết, mặc dù không nằm trong các tỉnh, thành phố thực hiện thí điểm Đề án, song từ năm 2012 đến nay, Bắc Ninh đã tiến hành thực hiện việc bổ nhiệm lãnh đạo cấp sở, phòng thông qua các chương trình hành động.

Thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ phối hợp Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu việc thực hiện tuyển chọn cán bộ lãnh đạo quản lý cấp sở, phòng của tỉnh và tổ chức tốt công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức. Tiếp tục  nắm bắt tình hình, tư tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên để tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, tiếp tục tập trung thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

 
N.N
Nguồn: bacninh.gov.vn