49 HTX nông nghiệp tham gia liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm

16/07/2020 16:22 Số lượt xem: 125
Thời gian qua, ngành Nông nghiệp phối hợp với các ngành, địa phương hướng dẫn các HTX nông nghiệp mở rộng quy mô sản xuất,  xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh theo hướng liên kết chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao để tăng năng suất, chất lượng sản phẩm.

HTX dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Đông Bình (Gia Bình) thực hiện được liên kết cả đầu vào, đầu ra của sản phẩm

 

Thường xuyên cung cấp thông tin, giá cả vật tư nông nghiệp, hàng hóa nông sản, tổ chức các hội chợ, triển lãm, xúc tiến thương mại nhằm hỗ trợ các HTX mở rộng thị trường. Qua đó, toàn tỉnh vận động được 49 HTX nông nghiệp tham gia liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm, 23 HTX ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao. Đến nay, toàn tỉnh có 529 HTX nông nghiệp với doanh thu bình quân 1 HTX là 519 triệu đồng/năm (tăng 404 triệu đồng so với năm 2011).

Nhằm hỗ trợ các HTX nông nghiệp tiếp tục đổi mới, phát triển, ngành Nông nghiệp sẽ tích cực triển khai các chương trình, chính sách ưu đãi cho khu vực kinh tế tập thể; khuyến khích các HTX có sản phẩm tiêu biểu tham gia chương trình Mỗi xã, phường một sản phẩm; hỗ trợ đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, mã số, mã vạch và tem truy xuất nguồn gốc; đẩy mạnh liên kết với các siêu thị lớn để hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp quy mô hàng hóa…

H. Thương
Nguồn: http://baobacninh.com.vn/