Đại hội đại biểu Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT lần thứ VII, Nhiệm ký 2020-2025

18/05/2020 13:54 Số lượt xem: 254
Trong 2 ngày 14 và 15/5, Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Đỗ Đình Hữu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh cùng 135 đại biểu đại diện cho 285 đảng viên trong toàn Đảng bộ tham dự Đại hội.

Đ/c Đỗ Đình Hữu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đến dự và tặng hoa Đoàn Chủ tịch

Đ/c Đỗ Đình Hữu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đến dự và tặng hoa Đoàn Chủ tịch

Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT hiện có 12 Chi bộ trực thuộc. Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Sở đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực công tác. Trong đó, tham mưu kịp thời cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết TƯ 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; hoàn thiện hệ thống chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp và hạ tầng nông thôn trên địa bàn tỉnh; kế hoạch tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững...

Giai đoạn 2015 - 2020, giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản tăng bình quân khoảng 0,03%; nhiều vùng sản xuất hàng hóa tập trung, ứng dụng công nghệ cao, thực hiện liên kết theo chuỗi giá trị được hình thành cho hiệu quả hinh tế cao. Đến nay, toàn tỉnh có gần 600 vùng sản xuất lúa hàng hóa tập trung, cơ sở trồng trọt và chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao…

Cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp được chú trọng, giai đoạn 2015 - 2020, ngành Nông nghiệp đã thực hiện đầu tư xây dựng 19 dự án trạm bơm, cứng hóa 75km đê… Hệ thống đê điều và công trình thủy lợi được quản lý chặt chẽ; tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh ngày càng tăng, dự kiến đến hết năm 2020, tỷ lệ này đạt 100%, trong đó trên 75% được sử dụng nước sạch đạt tiêu chuẩn của Bộ Y tế…

Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM) tiếp tục được đẩy mạnh. Đến nay, 96/97 xã được công nhận đạt chuẩn NTM; còn xã Văn Môn (huyện Yên Phong) đang được đề nghị công nhận xã đạt chuẩn NTM; 06 đơn vị cấp huyện đạt tiêu chí huyện NTM; riêng thành phố Bắc Ninh đã được công nhận đô thị loại I.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kiểm tra, giám sát, xây dựng tổ chức Đảng và lãnh đạo hoạt động của các tổ chức đoàn thể chính trị được Đảng bộ quan tâm thực hiện tốt. Hàng năm, Đảng bộ luôn đạt trong sạch vững mạnh, trong đó năm 2015, 2017 và 2019 đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu; kết nạp 68 đảng viên mới, vượt so với chỉ tiêu Đại hội (kết nạp 45 - 50 đảng viên); tỷ lệ đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hàng năm đạt 98%...

Tham luận của các đại biểu tại Đại hội tập trung làm rõ những kết quả đạt được và những mặt còn hạn chế trong nhiệm kỳ 2015-2020, từ đó đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, tiếp tục chủ động tham mưu, thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ của tỉnh về nông nghiệp, nông thôn; thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kiểm tra, giám sát, tổ chức xây dựng Đảng và phát triển đảng viên…, phấn đấu giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản hàng năm tăng khoảng 1,2%; đến năm 2025, giá trị sản phẩm trên 1ha đất trồng trọt, mặt nước và nuôi trồng thủy sản đạt 145 triệu đồng; có ít nhất 1 huyện NTM kiểu mẫu và 50% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao; hàng năm, 80% chi bộ trực thuộc và 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên…

Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 đồng chí; lấy phiếu tín nhiệm Bí thư Đảng ủy Sở khóa VII; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025 và phát động Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Sở lần thứ VII.

Đ/c Đỗ Đình Hữu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đến dự và tặng hoa Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025 

Nguyễn Đình Hải
Nguồn: Sở Nông nghiệp và PTNT