Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 42
Số ký hiệuTrích yếuLĩnh vựcNgàyTải
336/QĐ-KH&ĐT
V/v công bố công khai dự toán bổ sung ngân sách năm 2019 của Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tưKinh tế - Tổng hợp22/10/2019
116/QĐ-KH&ĐT
V/v công bố công khai dự toán bổ sung ngân sách năm 2019 của Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tưKinh tế - Tổng hợp21/06/2019
101/QĐ- KHĐT
V/v công bố công khai dự toán bổ sung ngân sách năm 2019 của Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tưKinh tế - Tổng hợp06/06/2019
61/QĐ-KH&ĐT
V/v công bố công khai dự toán bổ sung ngân sách năm 2019 của Văn phòng Sở KH&ĐT tỉnh Bắc NinhKinh tế - Tổng hợp22/04/2019
390/KH-ĐTG
V/v gửi số liệu báo cáo phục vụ Hội nghị về công tác xây dựng cơ bảnXây dựng cơ bản28/03/2019
42/QĐ-KH&ĐT
QUYẾT ĐỊNH về việc công bố công khai dự toán bổ sung ngân sách năm 2019 của Văn phòng Sỏ’ Ke hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc NinhKinh tế - Tổng hợp12/03/2019
47/KH-ĐTG
BÁO CÁO THẨM ĐỊNH về kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 4 (Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán các hạng mục còn lại trừ hạng mục san nền, hồ nước, cây xanh, cảnh quan) và các gói thầu tư vấn cho gói thầu số 4; theo dõi, giám sát hoạt động đấu thầu gói thầu số 4- Dự án đầu tư xây dựng công trình trung tâm bảo tồn tranh dân gian Đông Hồ, huyện Thuận ThànhKinh tế - Tổng hợp31/01/2019
25/QĐ-SKHĐT-ĐTG
QUYẾT ĐỊNH về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu - Công trình cải tạo nâng câp nhà lóp học khu A, trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Băc NinhKinh tế - Tổng hợp31/01/2019
24/QĐ-SKHĐT.ĐTG
QUYẾT ĐỊNH về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu (toàn bộ phắn xây lắp và tư vấn) thuộc Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc của Chi cục Kiểm lâm và xây nhà kho chứa tang vật, phương tiện vi phạmKinh tế - Tổng hợp31/01/2019
23/QĐ-SKHĐT.ĐTG
QUYẾT ĐỊNH về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu (toàn bộ phần xây lắp+ thiết bị và tư vấn) thuộc Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Trụ sở làm việc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Thuận ThànhKinh tế - Tổng hợp25/01/2019
22/QĐ-SKHĐT.ĐTG
QUYẾT ĐỊNH về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu (toàn bộ phần xây lắp+ thiết bị và tư vấn) thuộc Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Trụ sở làm việc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Gia BìnhKinh tế - Tổng hợp25/01/2019
21/QĐ-SKHĐT-ĐTG
QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 1 (Toàn bộ phần xây lắp và thiết bị - mới 100%) và các gói thầu tư vấn - Công trình nhà chứa Quan họ phường Kinh Bắc, thành phố Bắc NinhKinh tế - Tổng hợp25/01/2019
16/QĐ-SKHĐT-ĐTG
QUYẾT ĐỊNH về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 1 (Toàn bộ phân xây lăp và thiết bị - mới 100%) và các gói thầu tư vấn, phi tư vấn công trình nhà chứa Quan họ xã Hiên Vân, huyện Tiên DuKinh tế - Tổng hợp23/01/2019
15/QĐ-SKHĐT-ĐTG
QUYẾT ĐỊNH về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 1 (Toàn bộ phần xây lắp và thiết bị - mới 100%) và các gói thầu tư vấn, phi tư vấn công trình nhà chứa Quan họ phường Võ Cường, thành phố Bắc NinhKinh tế - Tổng hợp23/01/2019
13/QĐ-SKHĐT.ĐTG
QUYẾT ĐỊNH Vê việc phê duỵệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu (toàn bộ phần xây lắp+ thiết bị và tư vấn) thuộc Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc Sở Xây dựng Bắc Ninh (đường Ngô Gia Tự, thành phố Bắc Ninh) thành trụ sở làm việc Viện Quy hoạch, Kiến trúc Bắc NinhKinh tế - Tổng hợp21/01/2019
07/QĐ-KH&ĐT
QĐ V/v công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Sở KH&ĐTKinh tế - Tổng hợp08/01/2019
05/QĐ-SKHĐT.ĐTG
QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu (toàn bộ phần xây lắp, tư vấn và phi tư vấn) thuộc Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Đường Đ20 (đoạn từ TL.281 đi Phú Hòa), huyện Lương Tài - Giai đoạn 1Kinh tế - Tổng hợp05/01/2019
495/QĐ-KH&ĐT
QUYẾT ĐỊNH về việc công bố công khai dự toán ngân sách bổ sung năm 2018 của Văn phòng Sở Ke hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc NinhLĩnh vực khác05/12/2018
462/QĐ-KH&ĐT
QUYẾT ĐỊNH về việc công bố công khai dự toán ngân sách bổ sung năm 2018 của Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc NinhKinh tế - Tổng hợp23/11/2018
440 /QĐ-SKHĐT.ĐTG
QUYẾT ĐỊNH về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu tư vấn thuộc Dự án số hóa văn bản tài liệu lưu trữ tỉnh Bắc NinhKinh tế - Tổng hợp15/11/2018
735/KH-ĐTG
BÁO CÁO THẨM ĐỊNH về điều chỉnh thời gian thực hiện 06 tuyến đê thuộc giai đoạn 1; Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu (xây lắp, tư vấn, phi tư vấn) giai đoạn 1 - Dự án đâu tư xây dựng xử lý các vị trí chân đê xung yêu trên địa bàn tỉnh Băc NinhKinh tế - Tổng hợp12/11/2018
435/QĐ-SKHĐT.ĐTG
QUYẾT ĐỊNH về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu xây lắp và gói thầu tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT thuộc báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Đường liên xã Việt Đoàn — Tân Chi, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc NinhKinh tế - Tổng hợp09/11/2018
434/QĐ-SKHĐT.ĐTG
QUYẾT ĐỊNH về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu toàn bộ phần xây dựng thuộc báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp kênh Nam Trịnh Xá đoạn từ K26+50 - K29+620Kinh tế - Tổng hợp09/11/2018
429/QĐ-SKHĐT-ĐTG
QUYẾT ĐỊNH về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 1 (Toàn bộ phần xây lắp + thiết bị) và gổi thầu bảo hiểm công trình thuộc báo cáo KT-KT công trình cải tạo sửa chữa Khu nhà в (3 tầng) và mua sắm trang thiết bị у tế Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bắc NinhKinh tế - Tổng hợp09/11/2018
424/QĐ-SKHĐT-ĐTG
QUYẾT ĐỊNH: về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 1 : Toàn bộ phần xây lắp + thiết bị (mới 100%); các gói thầu tư vấn cho gói thầu sổ 1 thuộc công trình cải tạo, sửa chữa Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Băc NinhKinh tế - Tổng hợp02/11/2018
Số dòng / trangTrang 1/2|<<12>>|