Tình hình tiếp nhận hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Trung tâm hành chính công tỉnh (Từ ngày 01/1/2020 đến ngày 31/7/2020)

30/09/2020 14:54 Số lượt xem: 99
Theo số liệu báo cáo từ hệ thống Cổng thông tin chính quyền điện tử tỉnh Bắc Ninh, từ ngày 01/1/2020 đến ngày 31/7/2020, bộ phận tiếp nhận của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Trung tâm Hành chính công tỉnh đã tiếp nhận tổng số 1.068 hồ sơ; trong đó, lĩnh vực đầu tư 396 hồ sơ, lĩnh vực đầu tư theo hình thức đối tác công tư 1 hồ sơ, lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản 671 hồ sơ. Số hồ sơ đã giải quyết 569 hồ sơ (100% hồ sơ giải quyết đúng hạn và trước hạn); số hồ sơ đang giải quyết 41 hồ sơ; số hồ sơ yêu cầu bổ sung 14 hồ sơ; số hồ sơ từ chối giải quyết 32 hồ sơ; số hồ sơ công dân yêu cầu rút 412 hồ sơ./.

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 5767

Đã truy cập : 43880128