Quyết tâm thực hiện 5 nhóm giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội trong nhiệm kỳ 2020 - 2025

30/09/2020 12:13 Số lượt xem: 129

      Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tổ chức thành công tốt đẹp. Nghị quyết Đại hội được thông qua với nhiều nội dung quan trọng; trong đó, có 5 nhóm giải pháp chủ yếu thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội cần quyết tâm thực hiện trong nhiệm kỳ là:

                                               Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh

      (1). Phát huy lợi thế cạnh tranh thuộc Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cực tăng trưởng của Vùng Thủ đô, tái cơ cấu kinh tế, nâng cao đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp và kinh tế số, tạo động lực mới trong phát triển kinh tế theo hướng hiện đại, bền vững.

      - Phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ; nâng cao năng lực cạnh tranh của làng nghề, doanh nghiệp nhỏ và vừa: Tập trung công tác quy hoạch, phát huy nội lực, đảm bảo phát triển bền vững, giảm thiểu tác động bất lợi của thị trường và đầu tư từ bên ngoài. Tiếp tục thu hút và nâng cao chất lượng dòng vốn đầu tư trong và ngoài nước, thu hút các dự án có công nghệ cao, tăng hàm lượng khoa học, suất đầu tư lớn, giảm định mức về sử dụng đất, tài nguyên, năng lượng, lao động, hiệu quả cao, thân thiện với môi trường, nâng cao tỷ trọng giá trị nội địa hóa trong sản phẩm. Quan tâm và tạo các điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn, đặc biệt là các doanh nghiệp lớn tạo động lực cho phát triển kinh tế. Phát triển các khu, cụm công nghiệp hiện có theo chiều sâu; tận dụng tối đa làn sóng chuyển dịch đầu tư nước ngoài mới; hình thành các trung tâm phát triển công nghiệp hỗ trợ, trung tâm nghiên cứu phát triển ứng dụng và chuyển giao; xây dựng khu công nghệ thông tin, cụm công nghiệp liên kết.

      - Đẩy mạnh phát triển công nghiệp hỗ trợ để chuyển công nghiệp sang sản xuất, chế tạo, công nghệ cao, kết nối doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hình thành chuỗi cung ứng; hỗ trợ cải tiến doanh nghiệp, khuyến công, sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả cho doanh nghiệp. Thực hiện Chương trình quốc gia về tăng năng suất lao động nhằm hiện đại hóa nền kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao sức cạnh tranh. Hỗ trợ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các doanh nghiệp để tiếp nhận khoa học kỹ thuật và quản lý điều hành trong các doanh nghiệp, có vốn đầu tư nước ngoài. Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận các chính sách ưu đãi, tham gia các cụm liên kết ngành trong chuỗi giá trị. Nâng cao năng lực cạnh tranh của làng nghề, doanh nghiệp nhỏ và vừa, kinh tế tư nhân, hợp tác xã; đẩy mạnh khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; tập trung tháo gỡ khó khăn và xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư, thúc đẩy chuyển sản xuất theo hướng bền vững, nhất là phát triển thương mại và dịch vụ, đổi mới công nghệ gắn với đổi mới quản trị doanh nghiệp, xử lý môi trường, xây dựng các thương hiệu sản phẩm làng nghề, quản lý chất lượng, trách nhiệm xã hội, tiết kiệm năng lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm…

     - Phát triển các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao gắn với phát triển kinh tế đô thị: Đẩy mạnh và mở rộng thị trường xuất khẩu một số sản phẩm làng nghề truyền thống, xuất khẩu nông sản; thu hút đầu tư vào sản phẩm xuất khẩu có lợi thế. Phát triển loại hình phân phối hiện đại, thương mại điện tử, khuyến khích các doanh nghiệp kinh doanh theo chuỗi; phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ tiện ích; đầu tư xây dựng trung tâm hội chợ, triển lãm, hỗ trợ khởi nghiệp, xúc tiến đầu tư; các trung tâm logistics cấp vùng, cảng nội địa (ICD), mạng lưới siêu thị, trung tâm mua sắm, tuyến phố chuyên doanh gắn với chuyển đổi, nâng cao hiệu quả hệ thống chợ truyền thống, phát triển thương mại hiện đại, tạo kết nối thị trường trong và ngoài nước, hỗ trợ quảng bá sản phẩm và thương hiệu cho doanh nghiệp. Quy hoạch và tổ chức không gian để phát huy lợi thế cực phát triển của Vùng Thủ đô, tạo đột phá, nâng cao tốc độ và tỷ trọng đóng góp của khu vực dịch vụ vào tăng trưởng kinh tế. Khuyến khích cung cấp dịch vụ cho các khu công nghiệp. Tập trung phát triển mạnh vào các loại hình: Cung cấp lương thực, thực phẩm cho chế biến; suất ăn cho công nhân; dịch vụ môi trường; đào tạo, y tế, chăm sóc sức khỏe; bảo vệ và đảm bảo an ninh, trật tự; nhà ở xã hội; vận tải công cộng… Thu hút đầu tư phát triển hạ tầng thương mại, đặc biệt là các hạ tầng có quy mô, tính chất cấp vùng và khu vực, nâng cấp hệ thống thương mại ở khu vực nông thôn. Đẩy nhanh việc thực hiện đầu tư các khu đô thị, các trường đại học, du lịch sinh thái, văn hóa - lịch sử, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí. Phát triển các dịch vụ cao cấp quy mô lớn, có lợi thế: Du lịch, viễn thông, công nghệ thông tin, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa thể thao… Huy động các nguồn lực đầu tư hạ tầng du lịch, phát triển du lịch cộng đồng dựa trên di sản văn hóa dân ca Quan họ Bắc Ninh và các di tích lịch sử văn hóa, làng nghề. Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, hội chợ, triển lãm, các chương trình kết nối cung - cầu, phát triển dịch vụ hỗ trợ xuất khẩu. Tăng cường hoạt động pháp lý bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Quản lý thị trường, kiểm soát tốt vệ sinh an toàn thực phẩm.

     - Tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển nông nghiệp nông thôn, trọng tâm là đẩy mạnh nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với xây dựng và phát triển nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu: Đẩy mạnh phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản toàn diện, an toàn, hiệu quả, bền vững, nâng cao giá trị gia tăng trên một đơn vị diện tích, đảm bảo an ninh lương thực, thực phẩm, ổn định xã hội. Tiếp tục chuyển đổi cơ cấu sản xuất hợp lý, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, hình thành và thúc đẩy nông nghiệp đô thị. Tập trung phát triển sản xuất theo chuỗi, nhất là đối với các sản phẩm nông nghiệp chủ lực cấp tỉnh theo hướng tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ; ưu tiên áp dụng công nghệ thông tin, công nghệ sinh học trong sản xuất, phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ với các vùng sản xuất chuyên canh tập trung, an toàn, ổn định và lâu dài. Phát triển kinh tế trang trại, khai thác hiệu quả các vùng chăn nuôi tập trung, các vùng nuôi cá thâm canh an toàn theo hướng khép kín, ứng dụng công nghệ cao, an toàn sinh học, an toàn thực phẩm đảm bảo môi trường; tập trung phát triển đàn vật nuôi mang lại giá trị kinh tế cao; bảo tồn, khai thác và phát triển nguồn gen giống vật nuôi bản địa. Rà soát, bổ sung và thực hiện tốt các cơ chế, chính sách đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn; tăng cường chỉ đạo, đẩy nhanh quá trình tích tụ ruộng đất để sản xuất hàng hóa quy mô lớn; thu hút các nguồn lực, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư phát triển nông nghiệp; đẩy mạnh hợp tác liên kết theo chuỗi giá trị. Quan tâm thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể; củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp theo các ngành hàng, nhóm sản phẩm gắn với xây dựng chương trình mỗi xã, phường, thị trấn một sản phẩm; xúc tiến xây dựng và quảng bá nhãn hiệu, thương hiệu sản phẩm nông sản. Gắn phát triển nông nghiệp với phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Củng cố, nâng cấp cứng hóa các tuyến đê đảm bảo an toàn chống lũ, kết hợp với đường giao thông. Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, phát triển hạ tầng công trình thủy lợi theo hướng cung cấp nước phục vụ dân sinh và sản xuất công nghiệp, đảm bảo thích ứng với biến đổi khí hậu. Duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển đô thị, đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu..

      (2). Tăng thu ngân sách, quản lý hiệu quả đầu tư công, thúc đẩy các hoạt động tài chính, ngân hàng, đáp ứng nguồn vốn cho phát triển: Thực hiện nhất quán các biện pháp và tạo mọi điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế nhằm tăng thu cho ngân sách, thực hiện mạnh mẽ cải cách hành chính về thuế và hải quan; đảm bảo quản lý chặt chẽ và khai thác hiệu quả nguồn thu; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; ngăn ngừa và xử lý nghiêm các hành vi gian lận, trốn thuế; áp dụng hiệu quả các biện pháp thu hồi nợ; xây dựng quy định về phân cấp quản lý thu, chi ngân sách phù hợp với phân cấp quản lý, theo quy mô nguồn thu, đảm bảo nguyên tắc cân đối ngân sách. Xây dựng và thực hiện kế hoạch tài chính trung hạn và phát huy chủ động tích cực của các cấp; kế hoạch đầu tư công trung hạn phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo phân bổ ngân sách có trọng tâm, trọng điểm, minh bạch, khách quan, đúng quy định; quản lý chi ngân sách chặt chẽ, thiết thực, hiệu quả. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng, ngân hàng. Phát triển thị trường các dịch vụ tài chính, phục vụ sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân, tăng cường công tác quản lý hoạt động các ngân hàng thương mại; hệ thống tín dụng phục vụ chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người nghèo, giải quyết việc làm, cho vay đối với học sinh, sinh viên…

     - Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tiếp tục thúc đẩy phát triển các thành phần kinh tế: Tạo môi trường thuận lợi, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; coi trọng phát triển kinh tế tập thể, tạo động lực phát triển kinh tế tư nhân, thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo trong các lĩnh vực có ưu thế. Nâng cao hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; thúc đẩy hình thành các cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị trong các lĩnh vực thế mạnh của tỉnh và các mô hình kinh tế tuần hoàn; đa dạng hóa các kênh và khuyến khích hình thành trung tâm, khu vực tư nhân cung cấp các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, hỗ trợ trực tuyến; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các trung tâm tư vấn; kịp thời giải quyết dứt điểm kiến nghị, khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, quản lý điều hành của các cơ quan Nhà nước, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp; hiện đại hóa công cụ quản lý, điều hành theo kiến trúc tổng thể về chính quyền điện tử, xây dựng thành phố thông minh; nâng cao năng lực và trách nhiệm của cán bộ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương. Duy trì và tiếp tục cải thiện các chỉ số chất lượng quản trị địa phương: Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI); Cải cách hành chính (PAR Index); Chỉ số về độ sẵn sàng cho ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (ICT Index) nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước.

Lễ gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh

       (3). Tập trung đầu tư hạ tầng, phát triển đô thị, tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, đáp ứng các tiêu chí trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

      - Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, đẩy nhanh quá trình đô thị hóa: Hoàn thành việc lập và triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, các quy hoạch vùng và phát triển đô thị, đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến 2035, tầm nhìn 2050; triển khai các đồ án quy hoạch phân khu; quy hoạch chi tiết, cải tạo chỉnh trang các khu đô thị cũ; hoàn chỉnh bộ khung về quy hoạch, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý và đầu tư xây dựng, phát triển đô thị, kinh tế - xã hội. Phát triển đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và bảo vệ cảnh quan, môi trường, ứng dụng công nghệ thông tin vào quy hoạch và xây dựng các khu đô thị, khu nhà ở, công trình xanh, vui chơi giải trí, du lịch sinh thái... Thúc đẩy liên kết giữa các địa phương thuộc Vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ, Vùng Thủ đô, làm cầu nối giữa Hà Nội với các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc. Tăng cường quản lý kiến trúc, cảnh quan đô thị theo hướng hiện đại, có nhiều công trình kiến trúc hợp khối, cao tầng, hiện đại, thể hiện nét đặc trưng của văn hóa Bắc Ninh, chú trọng bảo tồn và phát huy các công trình kiến trúc cổ; giữ gìn và phát triển không gian xanh, mặt nước gắn với các khu đô thị du lịch, sinh thái như Phật Tích, Núi Dạm, Thiên Thai, hành lang xanh sông Đuống, sông Cầu; kênh Kim Đôi, ngòi Con Tên... Tập trung rà soát, phấn đấu đảm bảo các tiêu chuẩn của thành phố trực thuộc Trung ương theo Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; xây dựng lộ trình và đẩy nhanh tiến độ nâng cấp các đô thị phù hợp, nâng cao tỷ lệ đô thị hóa, đưa Tiên Du, Yên Phong, Thuận Thành lên đô thị loại IV làm cơ sở tổ chức lập Đề án thành lập thị xã Tiên Du, Yên Phong, Quế Võ, Thuận Thành và thành phố Từ Sơn. Tăng cường huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư toàn xã hội; xây dựng các chính sách thu hút đầu tư hấp dẫn vào các lĩnh vực đô thị, đô thị sinh thái, khu nhà ở, các khu thương mại, dịch vụ, du lịch, giáo dục, y tế, vui chơi giải trí quy mô lớn; các khu đô thị Phú Lâm, Phật Tích, Nam Sơn, Hòa Long - Kinh Bắc; tập trung chỉ đạo thực hiện các công trình trọng điểm: Cầu Phật Tích - Đại Đồng Thành, Cầu Chì, Tỉnh lộ 285B, 282B, 281, 277B, 295C, đường H… và các nhà máy xử lý nước thải, nhà máy cấp nước, các khu, cụm công nghiệp. Tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình phát triển nhà ở; tạo bộ mặt kiến trúc đô thị khang trang, hiện đại trên cơ sở quy hoạch được duyệt; đẩy mạnh phát triển các khu đô thị, các thiết chế văn hóa, thể thao, khu vui chơi giải trí, trường học, cơ sở y tế, các khu thương mại, dịch vụ, đáp ứng yêu cầu về nhà ở cho các đối tượng thu nhập thấp, công nhân các khu công nghiệp. Tăng cường quản lý quy hoạch, chú trọng khu vực nông thôn, khu vực gần đô thị. - Quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả đất đai, tài nguyên; hạn chế ô nhiễm, phục hồi suy thoái và nâng cao chất lượng môi trường: Hoàn thành công tác điều tra cơ bản, quản lý chặt chẽ, sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên đất, cát, sỏi, nước (nước mặt và nước ngầm); chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Hoàn thành xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương và nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong quản lý, sử dụng đất đai. Tiếp tục rà soát, xử lý các tồn tại về đất đai theo quy định và đảm bảo quyền lợi cho người sử dụng đất. Xây dựng, thực hiện có hiệu quả kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2025 đảm bảo đúng quy định. Tập trung quyết liệt thực hiện Đề án tổng thể bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Ninh; nâng cao trách nhiệm của cộng đồng và đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư; lựa chọn công nghệ tiên tiến cho công tác bảo vệ môi trường, bảo đảm nước thải, chất thải được xử lý đạt tiêu chuẩn. Đầu tư xây dựng, đưa vào hoạt động, phát huy hiệu quả các nhà máy xử lý rác thải, nhất là nhà máy đốt rác phát điện công nghệ cao tại huyện Quế Võ, Thuận Thành và Lương Tài. Đồng thời, đẩy mạnh xử lý ô nhiễm môi trường cụm công nghiệp, làng nghề và khu vực nông thôn.

Đô thị Bắc Ninh trong những ngày Đại hội Đảng bộ tỉnh. Ảnh: Sưu tầm

       (4). Đẩy mạnh phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội - Tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo đáp ứng yêu cầu nâng cao nguồn nhân lực chất lượng cao và hội nhập: Tăng cường đổi mới công tác quản lý; chủ động xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đề án, cơ chế, chính sách phát triển giáo dục và đào tạo. Quan tâm chăm lo công tác giáo dục, bồi dưỡng và bảo vệ trẻ em. Tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo hướng mở, hội nhập, phát triển toàn diện năng lực, thể chất, nhân cách, đạo đức, lối sống, ý thức tôn trọng pháp luật, trách nhiệm công dân và các yêu cầu của hội nhập quốc tế; phấn đấu đưa Bắc Ninh trở thành trung tâm đào tạo nhân lực chất lượng cao của vùng. Xây dựng xã hội học tập, khuyến học, khuyến tài, tạo các nguồn lực phát huy sức mạnh tổng hợp toàn dân chăm lo phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Sắp xếp, mở rộng, phát triển quy mô, mạng lưới trường, lớp hợp lý, khoa học; đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục theo hướng đa dạng hóa các loại hình học tập, bảo đảm khả năng tiếp nhận học sinh, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân; phát triển hợp lý, bảo đảm bình đẳng giữa giáo dục công lập, ngoài công lập và các đối tượng chính sách; khuyến khích phát triển các trường chất lượng cao ở các cấp học; thí điểm thực hiện cơ chế tự chủ đối với một số trường phổ thông công lập; củng cố vững chắc, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và trường chuẩn quốc gia. Đổi mới phương pháp dạy học, thi, kiểm tra và đánh giá kết quả; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng đào tạo nhân lực, bồi dưỡng, thu hút nhân tài; mở rộng và nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, tin học; tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, truyền thống, kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên; đẩy mạnh công tác hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau trung học cơ sở, trung học phổ thông và du học nước ngoài; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học. Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, nghiệp vụ đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu đổi mới; tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị dạy học đồng bộ, hiện đại; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện bảo đảm để thực hiện tốt chương trình, thay sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới. Đẩy nhanh việc đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật khu nghiên cứu và đào tạo; tiếp tục tạo điều kiện để xây dựng các trường: Đại học Luật, Đại học Dược, Đại học Ngoại Thương, Đại học Tài nguyên và Môi trường… sớm hoàn thành đi vào hoạt động. Đồng thời tổ chức sắp xếp lại mạng lưới các cơ sở giáo dục, nghề nghiệp theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đảm bảo đúng quy định.

       - Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, phát triển các kỹ thuật mới, đổi mới quản lý, nâng cao sự hài lòng của người dân: Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác y tế; chú trọng y đức của đội ngũ y bác sỹ, cán bộ ngành y; phát huy vai trò của các tổ chức, mỗi người dân và cộng đồng trong công tác bảo vệ, chăm sóc, và nâng cao sức khỏe nhân dân. Xây dựng mạng lưới y tế dự phòng hoàn chỉnh, hiện đại, chủ động, đủ năng lực giám sát, kiểm soát dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm; kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ, có hại cho sức khỏe liên quan đến môi trường, thực phẩm, lối sống; chú trọng dự phòng, nâng cao năng lực sàng lọc, phát hiện sớm, đẩy mạnh quản lý, điều trị các bệnh không lây nhiễm, bệnh mạn tính tại y tế cơ sở. Đẩy mạnh triển khai Đề án xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới, Chương trình sức khỏe Việt Nam, mở rộng bao phủ BHYT toàn dân; đổi mới phương thức hoạt động của y tế cấp xã; bảo đảm mọi người dân được lập, quản lý hồ sơ, được tiếp cận sớm với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe có chất lượng ngay từ y tế cơ sở. Xây dựng các trung tâm y tế, chăm sóc sức khỏe, nghỉ dưỡng của vùng. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đẩy mạnh phát triển y học cổ truyền kết hợp với y học hiện đại, chú trọng phát triển kỹ thuật chuyên sâu cho tuyến tỉnh và hỗ trợ chuyên môn cho tuyến dưới. Phấn đấu nâng cao chất lượng dân số về thể chất, trí tuệ, tinh thần, phát triển con người toàn diện. Đa dạng hóa các hình thức truyền thông, vận động người dân thực hiện tốt chính sách dân số; duy trì mức sinh hợp lý, giảm mất cân bằng giới tính khi sinh; nâng cao tỷ lệ sàng lọc trước sinh và sơ sinh, đảm bảo chất lượng và cơ cấu dân số.

      - Phát huy bản sắc văn hóa và con người Bắc Ninh - Kinh Bắc tạo động lực phát triển trong giai đoạn mới: Xây dựng văn hóa và con người Bắc Ninh phát triển toàn diện, thực sự trở thành nguồn lực, động lực phát triển bền vững; tạo ra nhiều sản phẩm văn hóa đặc trưng, có chất lượng cao mang đậm bản sắc văn hóa Kinh Bắc; phát huy truyền thống và tự hào quê hương văn hiến, khoa bảng, lịch sử cách mạng, đoàn kết, sáng tạo, năng động trong hội nhập và phát triển. Chú trọng xây dựng môi trường văn hóa công sở. Phát huy ý thức tự giác của toàn dân, xây dựng và thực hiện các quy định, quy ước xã hội. Bảo tồn và phát huy tốt giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể; tập trung các nguồn lực để bảo tồn và phát huy giá trị di tích Quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia tiêu biểu, Dân ca Quan họ Bắc Ninh, hát Ca trù, các loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian truyền thống, nghề làm tranh dân gian Đông Hồ, các làng nghề truyền thống tiêu biểu… gắn với phát triển du lịch, dịch vụ. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc vận động, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ, kỷ niệm ngày truyền thống, đón nhận danh hiệu thi đua. Tăng cường đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao; phấn đấu 100% cấp xã có Trung tâm văn hóa, thể thao; 100% thôn, làng, khu phố hoàn thành việc quy hoạch quỹ đất xây dựng nhà văn hóa và khu thể thao; cơ bản hoàn thành xây dựng hạ tầng khu Trung tâm văn hóa thể thao cấp huyện; đầu tư xây dựng khu Liên hợp thể dục, thể thao tỉnh tại khu đô thị Nam Sơn. Phát triển mạnh phong trào thể dục, thể thao quần chúng và trong trường học làm nền tảng để phát triển thể thao thành tích cao; tiếp tục đầu tư xây dựng, phát triển đội bóng chuyền nữ và đội bóng đá nam, nâng cao thành tích thi đấu trong nước, quốc tế. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, khơi dậy tiềm năng, phát huy truyền thống, thu hút các nguồn lực trong xã hội phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao; phấn đấu một số môn thể thao thế mạnh của tỉnh đạt trình độ khu vực, châu lục.

     - Tăng cường đào tạo nghề và giải quyết việc làm; đảm bảo an sinh xã hội, tăng cường quản lý phát triển xã hội bền vững: Tập trung hỗ trợ đào tạo và thu hút nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, cán bộ chuyên môn giỏi, đáp ứng yêu cầu của các cơ quan, doanh nghiệp. Tiếp tục đẩy mạnh đa dạng hóa các loại hình đào tạo nghề với nhiều cấp trình độ phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp, gắn đào tạo thực tế sử dụng theo địa chỉ, theo đơn đặt hàng; nâng cao chất lượng dạy nghề cho lao động nông thôn. Đầu tư xây dựng phát triển Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh trở thành trường chất lượng cao. Tiếp tục ban hành chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đào tạo lao động và nâng cao chất lượng nhân lực; tăng đầu tư từ ngân sách nhà nước, gắn với huy động nguồn lực xã hội để phát triển nhân lực; nâng cao ý thức kỷ luật, tính chuyên nghiệp của người lao động; tổ chức hiệu quả các phong trào, cuộc vận động gắn với hỗ trợ đổi mới sáng tạo, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong doanh nghiệp. Tăng cường chương trình hỗ trợ khởi nghiệp, khai thác tối đa các cơ hội tìm kiếm và tạo việc làm. Tổ chức tốt mạng lưới dịch vụ cung ứng lao động, sàn giao dịch, giới thiệu việc làm; chú trọng chính sách tạo việc làm, hỗ trợ đối tượng nghèo khi tham gia các loại hình bảo hiểm; chính sách nhà ở, chăm lo đời sống, vật chất tinh thần cho công nhân ở các khu công nghiệp; hỗ trợ người lao động ngoại tỉnh, người nước ngoài dễ dàng tiếp cận với các dịch vụ công, đảm bảo an ninh trật tự giúp người lao động yên tâm làm việc, sinh sống an toàn. Thực hiện đồng bộ, toàn diện và hiệu quả các chương trình giảm nghèo. Mở rộng phạm vi, đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, công tác nhân đạo. Đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” nhằm huy động mọi nguồn lực từ cộng đồng cùng Nhà nước chăm sóc tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần đối với người có công với cách mạng và các đối tượng chính sách có mức sống cao hơn trung bình của tỉnh. Tăng cường quản lý phát triển xã hội bền vững, hài hòa, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội; gắn chính sách phát triển kinh tế với chính sách xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

       (5). Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, thông tin truyền thông, tăng cường đầu tư nâng cao chất lượng, hiệu quả chính quyền điện tử, thành phố thông minh Đẩy mạnh nghiên cứu và áp dụng các giải pháp khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng cơ sở hạ tầng, gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống, đặc trưng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nâng cao năng lực tiếp cận và thích ứng với yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; ứng dụng và phát triển công nghệ mới, tập trung công nghệ ưu tiên, có khả năng ứng dụng cao như: Công nghệ sạch, tự động hóa, cơ điện tử, công nghệ sinh học, năng lượng tái tạo và bảo vệ môi trường… vào sản xuất và đời sống. Hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; khuyến khích phát triển các doanh nghiệp và đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động khoa học và công nghệ; đề xuất chính sách thu hút đầu tư trong hoạt động nghiên cứu và triển khai (R&D). Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động quản lý nhà nước; tiếp tục xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh theo mô hình tập trung, dùng chung bảo đảm thiết thực, tương tác hiệu quả với người dân; tập trung vào dịch vụ công, nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng hạ tầng công nghệ thông tin; thu hút doanh nghiệp công nghệ số; phát triển hạ tầng bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin đồng bộ, hiện đại, trở thành nền tảng thiết yếu cho nền kinh tế số; tập trung phát triển và tăng tỷ trọng kinh tế số trong tổng sản phẩm kinh tế; mở rộng phủ sóng Wifi, mạng di động 5G và mạng truyền số liệu chuyên dùng tốc độ cao. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính, chú trọng bảo đảm an toàn thông tin. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản. Tăng cường hoạt động thông tin truyền thông, định hướng dư luận, tạo sự thống nhất trong tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, phản bác kịp thời những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch; đẩy mạnh hoạt động thông tin đối ngoại, tập trung quảng bá tiềm năng, thế mạnh của tỉnh nhằm thu hút đầu tư, du lịch, nâng cao vị thế của tỉnh trong quá trình đổi mới, hội nhập và phát triển.

P.THQH

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6042

Đã truy cập : 43880195