DANH SÁCH CÁC DỰ ÁN ĐTNN CẤP MỚI NGOÀI KCN TỈNH TRONG THÁNG 9/2020

30/09/2020 14:51 Số lượt xem: 130

STT

Tên dự án

Quốc gia đầu tư

Mã số Dự án

Ngày cấp

Địa điểm thực hiện dự án

Tổng vốn đăng ký đầu tư (USD)

1

DỰ ÁN RHEAS VINA

Hàn Quốc

4307413859

07/9/2020

Lô số 1, cụm công nghiệp Hạp Lĩnh, phường Hạp Lĩnh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.

                         100.000

2

DỰ ÁN CÔNG TY TNHH TEST RESEARCH INNOVATION VIỆT NAM

Malaysia

6590160901

08/9/2020

Shophouse 01, đường Kinh Dương Vương, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.

150.000

3

DỰ ÁN CÔNG TY TNHH ZIN VINA

Hàn Quốc

5480336554

15/09/2020

Thửa đất số 83, tờ bản đồ số 68, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

100.000

P.KTĐN

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6959

Đã truy cập : 43880462