Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy

Chuyên mục Chuyên mục

Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh phát hành E- HSMT Các gói thầu sử dụng nguồn vốn sự nghiệp kinh tế giao thông đường bộ

08/06/2020 13:58 Số lượt xem: 220

Thực hiện kế hoạch sửa chữa đường bộ năm 2020, để đảm bảo an toàn giao thông, hạn chế sự xuống cấp đồng thời duy trì khả năng khai thác của công trình cầu, đường. Sau khi Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Ninh phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các công trình; Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh tổ chức lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia các gói thầu sử dụng nguồn vốn sự nghiệp kinh tế giao thông đường bộ năm 2020:

1. Gói thầu: Xây lắp công trình sửa chữa nền, mặt đường và hệ thống thoát nước ĐT.277, lý trình Km13+300 - Km15+407,79, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

+ Số TBMT: 20200610941.

+ Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng.

+ Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

+ Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

+ Thời gian thực hiện hợp đồng: 75 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (bao gồm cả ngày Lễ, Tết và ngày nghỉ).

+ Thời gian nhận HSDT từ: 08 giờ 59 phút ngày 04/6/2020 đến 09 giờ 00 phút ngày 15/6/2020.

+ Giá gói thầu: 8.182.780.000 đồng (Tám tỷ, một trăm tám mươi hai triệu, bảy trăm tám mươi nghìn đồng chẵn).

+ Thời điểm mở thầu: 09 giờ 00 phút ngày 15/6/2020.

2. Gói thầu: Xây lắp công trình sửa chữa nền, mặt đường trục xã Quảng Phú (đoạn từ đường ĐT.281 đi ĐT.284), huyện Lương Tài

+ Số TBMT: 20200612008.

+ Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng.

+ Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

+ Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

+ Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (bao gồm cả ngày Lễ, Tết và ngày nghỉ).

+ Thời gian nhận HSDT từ: 11 giờ 11 phút ngày 04/6/2020 đến 09 giờ 30 phút ngày 15/6/2020.

+ Giá gói thầu: 3.093.699.000 đồng (Ba tỷ, chín mươi ba triệu, sáu trăm chín mươi chín nghìn đồng chẵn).

+ Thời điểm mở thầu: 09 giờ 30 phút ngày 15/6/2020.

3. Gói thầu: Xây lắp công trình sửa chữa nền, mặt đường Lý Thái Tổ (đoạn từ đường Nguyên Phi Ỷ Lan đến đường Nguyễn Trãi), thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

+ Số TBMT: 20200618250.

+ Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng.

+ Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

+ Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

+ Thời gian thực hiện hợp đồng: 75 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (bao gồm cả ngày Lễ, Tết và ngày nghỉ).

+ Thời gian nhận HSDT từ: 13 giờ 47 phút ngày 06/6/2020 đến 14 giờ 00 phút ngày 16/6/2020.

+ Giá gói thầu: 7.555.290.000 VND (Bảy tỷ, năm trăm năm mươi năm triệu, hai trăm chín mươi nghìn đồng chẵn).

+ Thời điểm mở thầu: 14 giờ 00 phút ngày 16/6/2020.

4. Gói thầu: Xây lắp công trình sửa chữa nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và khe co giãn cầu vượt đường QL.18 (Nội Bài - Bắc Ninh) đường ĐT.295, lý trình Km72+940 - Km74+400, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

+ Số TBMT: 20200619642.

+ Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng.

+ Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

+ Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

+ Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (bao gồm cả ngày Lễ, Tết và ngày nghỉ.

+ Thời gian nhận HSDT từ: 17 giờ 45 phút ngày 06/6/2020 đến 18 giờ 00 phút ngày 16/6/2020.

+ Giá gói thầu: 4.071.966.000 VND (Bốn tỷ, bảy mươi mốt triệu, chín trăm sáu mươi sáu nghìn đồng chẵn).

+ Thời điểm mở thầu: 18 giờ 00 phút ngày 16/6/2020.

E-HSMT các gói thầu nêu trên được phát hành miễn phí qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia -website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Địa điển nhận HSDT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Địa điểm mở thầu: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh kính mời các nhà thầu có đủ năng lực tham gia dự thầu.

Đính kèm file E-TBMT (tải về).

Nguồn: Phòng Quản lý Kết cấu Hạ tầng giao thông
Các bài viết cùng chuyên mục

Thời tiết ngày 01/10/2020

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6608

Đã truy cập : 43765489