Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy

Chuyên mục Chuyên mục

Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Bàn giao công trình: Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp đường tỉnh ĐT.280 đoạn An Quang – Đông Bình (lý trình Km6+700-Km11+244) huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh đưa vào khai thác sử dụng.

29/05/2020 18:47 Số lượt xem: 158

Ngày 26 tháng 5 năm 2020 Sở  GTVT Bắc Ninh nhận được giấy mời số 419/GM-QLDA của Giám đốc Ban QLDA xây dựng Giao thông Bắc Ninh  về việc nghiệm thu hoàn công trình đưa vào sử dụng các Hạng mục: Toàn bộ phần xây lắp đoạn từ cọc 169 đến cọc CT (Km3+393,30 – Km4+331,03) thuộc Gói thầu số 03 – Dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp đường tỉnh ĐT.280 đoạn An Quang – Đông Bình (lý trình Km6+700-Km11+244) huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.

Hình ảnh bàn giao tuyến đường ĐT.280

Căn cứ văn bản số 851/SGTVT-QLCL ngày 15/5/2020 của Sở GTVT Bắc Ninh về việc thông báo kết quả kiểm tra hồ sơ công tác nghiệm thu khi hoàn thành hạng mục: Toàn bộ phần xây lắp đoạn từ cọc 169 đến cọc CT (Km3+393,30 – Km4+331,03) thuộc Gói thầu số 03 – Dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp đường tỉnh ĐT.280 đoạn An Quang – Đông Bình (lý trình Km6+700-Km11+244) huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh và hồ sơ quản lý chất lượng mà Ban QLDA XDGT Bắc Ninh bàn giao cho Sở GTVT Bắc Ninh.

Sở GTVT Bắc Ninh tiền hành kiểm tra hồ sơ quản lý chất lượng và ngày 28 tháng 5 năm 2020 Sở GTVT Bắc Ninh cùng Công ty cổ phần Đường bộ Bắc Ninh, Ban QLDA XDGT Bắc Ninh, nhà thầu thi công (Công ty cổ phần Tập đoàn Quốc tế Đông Á), nhà thầu tư vấn thiết kế (Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng giao thông Bắc Ninh) xuống hiện trường tiến hành nghiệm thu các hạng mục trên tuyến gồm nền, mặt đường, hệ thống thoát nước, an toàn giao thông theo Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được Chủ đầu tư phê duyệt.

Dự án được phê duyệt theo Quyết đinh số 838/QĐ-UBND của Chủ tich UBND tỉnh Bắc Ninh ngày 04 tháng 8 năm 2015 có Quy mô xây dựng như sau:

- Chiều dài tuyến lập dự án: L=4.327m.

+ Điểm đầu: Km6+700 tại thôn An Quang, xã Lãng Ngâm, huyện Gia Bình.

+ Điểm cuối: Km11+244 giao với QL17 tại ngã tư Đông Bình, thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình.

Xây dựng theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, các đoạn tuyến qua khu dân cư thiết kế theo tiêu chuẩn đường đô thị.

- Đoạn lý trình từ Km7+071-Km7+958 thiết kế đường cấp III đồng bằng nền đường rộng Bn=12m, trong đó: Lòng đường rộng 11m, Lề đường (2x0,5)m.

- Đoạn lý trình từ Km6+700-Km7+071, đoạn từ Km7+958-Km8+791 và đoạn từ Km10+336-Km11+244 thiết kế theo tiêu chuẩn đường đô thị, mặt cắt ngang đường rộng 21m; trong đó: Lòng đường rộng 11m, lề đường rộng (2x0,5)m (một số đoạn tuyến do hạn chế về mặt bằng làm vỉa hè rộng 3m).

- Đoạn từ lý trình Km8+791-Km10+336 thiết kế theo tiêu chuẩn đường đô thị có mặt cắt đường rộng 35m (2x10,5m+2+2x6m)

- Độ dốc ngang mặt đường i=2%, hè đường i=1,5%, lề đường i=3%.

Dự án được tiến hành khởi công tháng 3 năm 2016 và hoàn thành tháng 4 năm 2018.

Sau khi Sở GTVT Bắc Ninh, Công ty cổ phần Đường bộ Bắc Ninh tiếp nhận các hạng mục công trình do Ban QLDA XDGT, Công ty Cổ phần Tập đoàn Quốc tế Đông Á  bàn giao, sẽ triển khai công tác quản lý, bảo trì, vận hành khai thác và đảm bảo an toàn giao thông; Tổ chức lập hồ sơ quản lý đường; Lập hồ sơ tài sản hạ tầng đường bộ; Cập nhật thông tin về khổ giới hạn, tải trọng, theo quy định; Báo cáo thông kê hệ thống đường bộ và các nhiệm vụ khác.

Trong thời gian bảo hành công trình, khi phát hiện hư hỏng, khiếm khuyết của công trình, Sở GTVT Bắc Ninh thông báo cho Ban QLDA XDGT Bắc Ninh để yêu cầu nhà thầu thi công thực hiện bảo hành theo quy định. Công ty cổ phần Tập đoàn Quốc tế Đông Á có trách nhiệm bảo hành công trình 12 tháng theo quy định của Hợp đồng thi công xây dựng, Nghi định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chinh phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

Kết thúc bàn giao công trình xây dựng các bên thống nhất lập Biên bản  bàn giao theo đúng Quy định của Pháp luật.

 

Lê Xuân Lộc
Nguồn: Phòng Quản lý Kết cấu HTGT
Các bài viết cùng chuyên mục

Thời tiết ngày 02/10/2020

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6852

Đã truy cập : 43765348