Truy cập nội dung luôn
Chào mừng đến với Cổng Thông tin điện tử Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh

Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy

Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Chuyên mục Chuyên mục

Thời tiết ngày 07/04/2020

Không lấy được dữ liệu từ server

Triển khai các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải, UBND tỉnh và Tổng cục ĐBVN về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19; Sở GTVT Bắc Ninh đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo đến các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6983

Đã truy cập : 43594533